PřF AEGMVZ Water Resources Management
Name in Czech: Management vodních zdrojů
Bachelor's full-time specialized
Included in the programme: PřF B-AEG Applied and environmental geology

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Languages

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:JA001Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 3-
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 credits
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G4141Academic Skills for Geologists R. Melicharzk 1/2/05 5P
PřF:G5011Bachelor Thesis Seminar I R. Melicharz 0/2/02 5P
PřF:G5041Bachelor Thesis - recherche R. Melicharz 0/0/08 5P
PřF:G5051Bachelor Thesis I R. Melicharz 0/0/02 5P
PřF:G6011Bachelor Thesis Seminar II R. Melicharz 0/22 6P
PřF:G6051Bachelor Thesis II R. Melicharz 0/010 6P
29 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G1011Introductory geological concentration J. Leichmannz 0/0/0 3 dny.2 1-
PřF:G1021Physical geology S. Nehybazk 3/1/06 1Z
PřF:G2031Geological field exercises J. Cempírekz 0/0 3 dny.2 2-
PřF:G2101Hydrogeology T. Kuchovskýzk 2/2/06 1Z
PřF:G4221Geoscience Documentation of Territory R. Melicharz 0/0/0 2 týdny.11 4-
PřF:G5221Geology of a region in GIS J. Rezzk 1/2/38 5-
PřF:G6141Environmental Geology E. Geršlovázk 2/26 2Z
PřF:G7671Geological Research of underground construction M. Knížekzk 1/13 4Z
PřF:G8271Geological field trip to Brno vicinity T. Kumpanz 0/0/0 3D.2 3-
PřF:G9421Groundwater protection T. Kuchovskýzk 2/15 2Z
51 credits

Elective courses

Doporučené volitelné předměty společné části. Student vybírá do 180 kreditů za studium.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G3101Basics of geological data treatment R. Čopjakovázk 1/2/04 --
PřF:G5031Presentation of Bachelors thesis at conference M. Knížekz 0/0/01 --
PřF:G6031Publication of Bachelor thesis M. Knížekz 0/0/03 --
PřF:GA401Sedimentary petrology (II) T. Kumpanzk 2/1/05 --
13 credits

Specializační část

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:E0320Sustainable development - the biggest challenge today? M. Scheringerzk 2/0/02+2 1-
PřF:G3161Global water resources risks T. Kuchovskýzk 2/1/05 1P
PřF:G3171Balneology T. Kuchovskýz 2/0/02 3P
PřF:G3181Practical exercises of water management A. Říčkazk 1/2/38 3-
PřF:G3191Water resources - case studies I T. Kuchovskýzk 2/2/06 3-
PřF:G4191Water resources - case studies II T. Kuchovskýzk 2/2/06 4-
PřF:GA751Hydrogeologic legislation L. Michelezk 1/1/03 3P
PřF:Z0059Hydrology M. Šulc Michalkovázk 2/2/06 1P
PřF:Z0060Applied Hydrology and Water Management in Landscape M. Šulc Michalkovázk 2/1/05 4P
PřF:Z6666Environment of the Czech Republic J. Burianovázk 1/1/04 2P
PřF:ZX401Climate change J. Burianovázk 2/1/05 2P
54 credits

Selective courses

Nutno splnit podmínky všech bloků.

Nástroje ochrany vod

Nutné absolvovat alespoň 2 předměty z tohoto bloku.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi8040Water pollution and ecology of technical interventions P. Pařilzk 2/0/02+2 --
PřF:E0270Technology and Tools of Environmental Protection I J. Klánovázk 2/0/02+2 --
PřF:E0380Selected Tools for Environmental Protection - EIA and LCA M. Scheringerzk 2/0/02+2 3-
ESF:MPV_EZTIEnvironmental and transport economics J. Soukopovázk 1/1/0 půlsemestrální kurz.4 --
16 credits
Rozšiřující legislativa

Nutné absolvovat alespoň jeden předmět z tohoto bloku.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G7931Geologic legislation M. Slobodníkzk 2/0/03 --
PrF:MVV13468KMining Law J. Hanákk 1/1/03 --
6 credits
Odborné předměty

Nutné absolvovat alespoň 2 předměty z tohoto bloku.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G6301Hydraulics T. Kuchovskýzk 1/1/03 --
PřF:G9771Selected problems from hydrogeology J. Novotnáz 1/0/01 --
PřF:GA671Hydrogeologic ivestigation T. Kuchovskýzk 1/1/03 --
7 credits
Úpravárenství

Nutné absolvovat jeden předmět z tohoto bloku.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:GTC03Chemistry and technology of water T. Kuchovskýzk 2/2/05 4-
PřF:GTP03Water industry T. Kuchovskýzk 2/2/05 6-
10 credits
Blok terénních cvičení

Nutné absolvovat jeden předmět bloku.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G4211Excursion to water resources localities T. Kuchovskýz 0/0/0 5D.5 2-
PřF:G8261Field course of hydrogeology and geochemistry T. Kuchovskýzk 0/0/0 4 dny.3 3-
8 credits