Upozornění:

Studijní plán je neaktivní.

FSS EVS72 Evropská studia (neaktivní)
Název anglicky: European Studies
bakalářský prezenční na dostudování hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-EVS Evropská studia

Úvodní informace / Pokyny

Standardní doba programu EVS v bakalářském stupni v prezenční formě je 6 semestrů. Program je koncipován tak, aby student mohl v pěti semestrech absolvovat předměty a v šestém semestru se mohl věnovat vypracování bakalářské práce. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Aby se studující hlavního prezenčního studijního plánu Evropská studia na dostudování im. r. 2017/2018 a 2018/2019 mohli přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, musí získat nejméně 100 ECTS. Z toho:
  • 55 ECTS za povinné předměty
  • 8 ECTS za předmět k bakalářské práci
  • 3 ECTS  je za minimální jazykovou kompetenci a tělesnou výchovu
  • 4 ECTS za druhý jazyk (za ten je možné dostat 2 nebo 4 kredity)
  • 30 ECTS za povinně volitelné předměty, z nichž 10 ECTS povinně volitelných můžete nahradit 10 ECTS volitelnými
  • absolvovat alespoň jeden předmět vedený v anglickém jazyce (splníte v rámci povinných předmětů).
Získá-li student za druhý jazyk méně kreditů, musí získat další kredity za povinně-volitelné předměty tak, aby dohromady získal 100 kreditů.

Studenti dále musí mít splněn programový požadavek na kompetenci v druhém jazyku, přičemž tímto způsobem získané ECTS se započítávají do 180 oborových ECTS. V případě druhého jazyka si studenti volí předmět minimálně na úrovni B1 (ukončení zápočtem), v případě zájmu na úrovni B2 (ukončení zkouškou). Druhý jazyk si studenti volí z následujících kurzů: CJVA101, CJVA102, CJVA103, CJVA104, CJVN102, CJVF102, CJVR102, CJVS102, CJVF101, CJVN101, CJVR101, CJVS101.

Bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce. U programu Evropská studia mají bakalářské práce rozsah 30 až 40 normostran. Do rozsahu se započítává vlastní text práce a text v poznámkách pod čarou, nezapočítává se seznam literatury, titulní list, obsah, prohlášení, přílohy či podobné nesubstantivní možné součásti práce. Bližší pravidla pro psaní bakalářských prací na programu EVS včetně povinných žánrů jsou vždy dostupná na webu KMVES.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS106Diplomový seminář P. Kaniokz 0/2/08 6P
8 kreditů

Povinné předměty

Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musí být v průběhu studia absolvovány

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVTERTerminology of European institutions M. Aydinzk 0/2/03 3P
FSS:EVS101Evropa ve 20. století V. Hloušekzk 2/0/08 1P
11 kreditů

EVS102 nebo EVSb1007

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS102Komparace evropských politických systémů V. Hloušekzk 1/1/08 3P
FSS:EVSb1007Komparace evropských politických systémů V. Hloušekzk 1/1/08 3P
16 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS103Rozšiřování EU M. Pitrovázk 1/1/07 5P
FSS:EVS104Evropská integrace M. Pitrovázk 1/1/09 2P
FSS:EVS105Instituce EU M. Pitrovázk 1/1/08 4P
24 kreditů

EVS107 nebo EVSb1008

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS107Politiky v EU V. Velička Zapletalovázk 2/0/08 4P
FSS:EVSb1008Politiky v EU V. Velička Zapletalovázk 2/0/08 3P
16 kreditů

EVS194 nebo EVSb1005 nebo MVZ174

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS194Základy analýzy v Evropských studiích Z. Ringlerováz 1/1/04 2P
FSS:EVSb1005Základy analýzy v Evropských studiích Z. Ringlerováz 1/1/04 2P
FSS:MVZ174Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů P. Suchýzk 1/1/04 --
12 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně volitelné předměty tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS.

Blok 1

Pozn.: uvedené semestry u jednotlivých předmětů jsou pouze orientační.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSb2010Bezpečnostní rozměr evropské integrace J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:EVSb2018Skandinávie a Evropa P. Kaniokzk 1/1/05 6-
FSS:EVSb2021France and Italy: Comparative History and Politics V. Hloušekz 1/1/04 --
FSS:EVSb2022Smlouvy a informační zdroje EU P. Kuchyňkováz 0/2/02 --
FSS:EVSb2025Reflexe událostí v EU P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2026Evropská unie - základní fakta a milníky M. Pitrovázk 2/0/04 --
FSS:EVSb2030Současné dění v EU V. Havlíkz 0/2/03 --
FSS:EVSb2031Česká republika a EU P. Kuchyňkovázk 1/1/03 --
FSS:EVSb2034Úvod do studia lidských práv J. Lhotskýzk 1/1/04 3-
FSS:EVSb2041Klíčové rozsudky ESD a jejich význam pro evropskou integraci H. Smekalzk 1/1/05 --
FSS:EVSb2043Economic, Political and Social Identity in the European Union P. Kuchyňkovázk 1/1/06 3-
FSS:EVSb2054Political Issues and Social Policy in the European Union P. Kuchyňkovázk 1/1/05 4-
FSS:EVSb2059Strukturální fondy EU - průřezová témata P. Kaniokzk 2/24 5-
FSS:EVSb2069Deutschland und EU V. Havlíkzk 1/1/05 6-
FSS:EVSb2071Krizový management EU J. Urbanovskázk 1/1/05 2-
FSS:EVSb2072Evropský parlament a hlasovací schémata poslanců P. Kaniokzk 1/14 --
FSS:EVSb2073Příprava na zaměstnání ve strukturách EU P. Kaniokz 1/1/03 6-
FSS:EVSb2076Decentralizace v členských státech EU P. Kaniokzk 1/14 2-
FSS:EVSb2077Průvodce nástrahami výzkumu v politických vědách P. Kaniokz 1/1/04 --
FSS:EVSb2083European Integration of the Western Balkans P. Kaniokzk 2/0/06 --
FSS:EVSb2085Public Opinion in the EU Z. Ringlerovázk 1/16 --
FSS:EVSb2086EU Elections and Public Opinion Z. Ringlerovázk 1/16 5-
FSS:EVSb2087Politika národní identity v zemích V4 P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2088Vnější vztahy Evropské unie P. Kaniokzk 1/14 2-
FSS:EVSb2089Úvod do studia mezinárodní migrace P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2092Politické strany a jejich vztah k EU P. Kaniokzk 1/1/04 1-
FSS:EVSb2093EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři V. Havlíkzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2095Spory o region, o národ, o stát P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2096Britain and the European Union M. Brusenbauch Meislovázk 1/1/05 --
FSS:EVSb2097EU v praxi: čeští zemědělci a spotřebitelé v EU P. Kuchyňkovázk 1/1/04 --
FSS:MVZb2003NATO v evropské bezpečnostní architektuře Z. Křížzk 1/1/04 4-
FSS:MVZb2008Vybrané problémy dějin mezinárodní politiky Z. Křížz 0/2/03 1-
FSS:MVZb2058Francouzská zahraniční politika od konce 2. světové války P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2006Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:MVZb2011Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému F. Černochzk 2/0/05 4-
FSS:MVZb2020Polská zahraniční politika V. Velička Zapletalovázk 1/14 3-
FSS:MVZb2021Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES B. Farkašováz 1/1/01 1-
FSS:MVZb2002Diplomatický protokol J. Urbanovskáz 2/0/03 --
FSS:MVZb2023Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita L. Kutějz 1/1/04 --
FSS:MVZb2038Introduction to Political Analysis Z. Ringlerovázk 1/16 --
FF:JPNB12History and Politics of Modern East Asia M. Mikešzk 2/0/05 --
FF:JPNB71The Politics of Japan J. Matelazk 0/0/05 --
FSS:CJVA302Current political events in English speaking countries J. Lennonz 0/2/02 --
FSS:CJVF302L'actualité politique en France K. Sedláčkováz 0/2/02 --
FSS:CZVMVZ003Energy Policy & Security of the EU T. Vlčekz 1/1/04 --
FSS:MVZb2049Současná Latinská Amerika J. Urbanovskázk 1/1/04 --
FSS:MVZb2057Malé evropské státy v současné světové politice M. Kořanzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2067Medzinárodné vyjednávanie P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2089Československá zahraniční politika 1918 - 1948 V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2010The Western Balkans in Transition: Post-Conflict Transformation of BiH, Croatia and Serbia J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:MVZb2016Jaderné technologie v současném světě T. Vlčekzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2032Israeli Society in the Cinema P. Suchýz 1/1/04 --
FSS:MVZb2041Mezinárodní ekonomické vztahy V. Hodulákzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2045Transformace vojenství nebo Revoluce ve vojenských záležitostech? J. Urbanovskázk 2/0/04 --
FSS:MVZb2053Russian-American Relations in 1990-2016 P. Suchýz 8/8/04 --
FF:JAP132Japan in 21st Century: From the Bubble Burst to Tokyo Olympics L. Bělkazk 2/0/04 --
FF:JAP142War, Memory and Politics in East Asia L. Bělkazk 2/0/05 --
FSS:BSSb1150Terorismus M. Marešzk 1/1/06 --
FSS:BSSb1169Konflikty hodnot a zájmů J. Krauszk 1/1/06 --
FSS:CJVN302Aktuelle politische Themen in deutschsprachigen Ländern R. Heroutz 0/2/02 --
FSS:EVSb2011EU Elections and Public Opinion Z. Ringlerovázk 1/1/04 --
FSS:EVSb2016Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries V. Vučkovićzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2017Introduction to Hungarian foreign policy V. Havlíkz 1/1/04 --
FSS:IREb2014Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IREb2015Politics and Society in Israel M. Higginszk 2/0/04 --
FSS:IREb2016Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries V. Vučkovićzk 1/1/05 --
FSS:IREb2017Introduction to Hungarian foreign policy V. Havlíkz 1/1/04 --
FSS:IREb2019British Foreign Policy 1714-2015 V. Černýzk 2/0/04 --
FSS:IREb2020The European Union - System in Crisis: EU’s Enlargement Policy V. Vučkovićzk 1/1/05 --
FSS:IREb2021The idea (and reality) of Central Europe M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IREb2025Populism in EU: Challenges to European Integration Perspective V. Vučkovićzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2012The Evolution of British Politics Z. Křížzk 1/1/03 --
FSS:MVZb2014Tajemný půvab diplomacie M. Brusenbauch Meislováz 2/0/02 --
FSS:MVZb2015Dvě světové války v dějinách mezinárodních vztahů V. Černýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2024American Political System Z. Ringlerovázk 1/1/04 --
FSS:MVZb2040Politics, International Relations and Popular Culture P. Suchýz 1/1/03 --
FSS:MVZb2054Turkish Politics and Foreign Policy V. Bízikzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2056Analýza zahraniční politiky M. Kořanzk 1/1/05 --
323 kreditů

Blok 2 - praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS163 -- 0/0- --
FSS:EVS190 -- 0/0- --
FSS:EVS430 -- 0/0- --
FSS:EVSb2900Stáž P. Kaniokz 0/0/05 --
FSS:EVSb2901Letní/zimní škola P. Kaniokz 0/0/03 --
FSS:EVS191 -- 0/0- --
ESF:MPH_PRRI -- 0/0- --
8 kreditů