FSS EPS81 Energy Policy Studies
Název anglicky: Energy Policy Studies
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-EPS Energy Policy Studies

Úvodní informace / Pokyny

Energy Security Studies program is a full-time Master’s program offered by the Department of International Relations and European Studies and the Faculty of Social Studies. The standard duration of the program is 4 semesters. Typically, the first three semesters are devoted to coursework, while the last semester is a thesis- writing semester. Coursework includes reading assignments, written assignments, class presentations and exams. During the last semester, students conduct research and write their Master’s theses. All courses are taught in English. The language of assigned readings, exams and individual consultations is also English. Courses are divided into two categories: compulsory and optional courses. Compulsory courses constitute the core of the program. All of them must be completed in the course of study. In addition, the program offers optional courses. The number of optional courses taken must be such that the credit requirements for optional courses are fulfilled. Credits are awarded for successful completion of the courses. In order to be able to register for the final Master’s exam in Energy Security Studies, students should earn a total number of 120 credits, out of which 64 credits should be earned in compulsory courses and 56 credits in optional courses. Out of the 56 optional-course credits, 10 credits can be earned in courses that are not part of the Energy Security Studies program. In case the ECTS value of the obligatory courses is changed during your studies and number of credits for obligatory courses is lower due to this change, the students are required to compensate for the missing credits by taking some optional courses of the appropriate ECTS value. However, since courses external to the program have their own registration rules, the Energy Security Studies program cannot guarantee that students will necessarily be allowed to register for their preferred external courses and does not assume any responsibility to this effect.

Diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce v rozsahu 80–100 stran textu (min 144 000 znaků).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ESS409Diploma Seminar B. Dančákz 0/2/014 4P
14 kreditů

Povinné předměty

Povinné předměty jsou základem studovaného programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost a musejí být v průběhu studia absolvovány.

ESS401 nebo ESSn4001

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ESSn4001Social Science Methodology J. Osičkazk 1/1/08 2P
FSS:ESS401 -- 0/0- 2P
8 kreditů

ESS402 nebo ESSn4002

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ESSn4002Energy in the Region: Czech Republic and its Neighbours T. Vlčekzk 2/0/08 2Z
FSS:ESS402 -- 0/0- 2Z
8 kreditů

ESS403 nebo ESSn4003

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ESSn4003Energy and Society: An Introduction J. Osičkazk 1/1/08 1Z
FSS:ESS403 -- 0/0- 1Z
8 kreditů

ESS404 nebo ESSn4004

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ESSn4004Energy in the European Union F. Černochzk 2/0/08 3P
FSS:ESS404 -- 0/0- 3P
8 kreditů

ESS427 nebo ESSn4007

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ESSn4007Energy and Society: Theoretical Perspectives P. Ocelíkzk 1/1/08 3P
FSS:ESS427 -- 0/0- 3P
8 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně volitelné předměty tvoří povinný segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS - minimálně tedy 66ECTS. Vedle vypsaných povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 12 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce programu Energetická bezpečnost.

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn5033Statistical Data Analysis in R P. Ocelíkz 1/1/06 3-
FSS:MEBn5034Social Network Analysis in R P. Ocelíkz 1/1/06 3-
FSS:MEBn5035Introduction to Economics F. Černochzk 1/1/04 1-
FSS:MEBn5036Energy in International Law M. Jirušekzk 2/0/03 3-
FSS:MEBn5037Getting Employed in the Energy Sector J. Osičkaz 1/1/02 3-
FSS:MEBn5038EU Energy Law M. Jirušekzk 2/0/03 2-
FSS:MEBn5039Oil and Gas Industry J. Osičkazk 2/0/04 1-
FSS:MEBn5040Energy Poverty H. Koďouskováz 1/1/03 4-
FSS:MEBn5041Contemporary Trends II. V. Velička Zapletalovázk 0/2/02 4-
FSS:MEBn5042Economics of Energy Corporations J. Osičkaz 2/0/03 2-
FSS:MEBn5043Introduction to fundamentals of energy regulation B. Dančákz 0/0/02 3-
FSS:MVZn5096Israel and Politics of Innovation: The Start-up Nation in International Perspective P. Suchýz 0/0/05 --
FSS:ESSn5010Energy Policies in Asia B. Dančákzk 1/1/05 2-
FSS:ESSn5011Environmental Aspects of Energy F. Černochzk 1/1/05 1-
FSS:ESSn5013Energy Law F. Černochz 2/0/03 --
FSS:ESSn5014Economics of Energy Corporations F. Černochz 2/0/03 --
FSS:ESSn5015Contemporary Trends I. - Energy Poverty B. Dančákz 1/1/03 --
FSS:ESSn5016ContemporaryTrends II. B. Dančákz 0/2/02 --
FSS:ESSn5017Energy Commodities II. J. Osičkazk 2/0/05 1-
FSS:ESSn5018Research Methods in Social Science J. Osičkazk 1/1/07 --
FSS:ESSn5019International Relations Theory and Energy Security B. Dančákzk 1/1/07 --
FSS:ESSn5020U.S. Energy Policy: Development and Challenges B. Dančákzk 2/0/05 1-
FSS:ESSn5021Energy Commodities I. T. Vlčekzk 1/1/05 2-
FSS:ESSn5022Introduction to Economics F. Černochz 2/0/03 --
FSS:ESSn5023Energy in International Law B. Dančákz 2/0/03 --
FSS:ESSn5024Getting Employed in the Energy Sector B. Dančákz 1/1/01 --
FSS:ESSn5025CEE- Russia Energy relations T. Vlčekzk 1/1/05 2-
FSS:ESSn5026EU External Energy Policy B. Dančákzk 2/0/05 4-
FSS:CZVMVZ003The Energy Policy of the EU and its Position in Global Energy Environment P. Suchýz 1/14 --
FSS:CJVS001Spanish for Beginners I J. Žváčkováz 0/2/02 --
FSS:CJVS002Spanish for Beginners II J. Žváčkováz 0/2/02 --
FSS:IREn5013Managing Projects in an International Context P. Suchýzk 1/2/05 --
FSS:IREn5017European Union in European Politics since 1989 P. Kuchyňkovázk 1/1/05 --
FSS:MEBn5011U.S. Energy Policy: Development and Challenges M. Jirušekzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5012Electricity Industry: Conventional Technologies T. Vlčekzk 2/0/04 --
FSS:MEBn5014Energy Policies in Asia B. Dančákzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5015Energy and environment F. Černochzk 2/0/05 --
FSS:MEBn5017Renewable Energy and the Energy Transition J. Osičkazk 2/0/03 --
FSS:MVZn5005Managing Projects in an International Context M. Chovančíkzk 1/2/07 --
FSS:MVZn5050Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/06 --
FSS:MVZn5098Negotiating in a globalized arena P. Suchýz 2/0/05 --
168 kreditů

Blok 2 - Praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ESS428 -- 0/0- --
FSS:ESSn5900Internship J. Osičkaz 0/0/05 --
FSS:FSS410Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS490Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
FSS:FSSn4410Zahraniční výjezd P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSn4490Zahraniční pracovní pobyt P. Suchýz 0/0/020 --
53 kreditů