FSS CSOC11 Cultural Sociology
Název anglicky: Cultural Sociology
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-CSOC Cultural Sociology

Diploma Thesis

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CUSO749Thesis Project C. Szalóz 0/2/012 3P
FSS:CUSO782Thesis Writing Seminar C. Szalóz 0/4/020 4P
32 kreditů

Required courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CSOn4002Introduction to Cultural Sociology C. Szalózk 1/1/012 1Z
FSS:CSOn4003Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology C. Szalózk 1/1/012 2Z
FSS:CSOn4004Seminar to Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology C. Szalóz 1/1/010 2Z
FSS:CSOn4005Contemporary Cultural Sociology C. Szalózk 1/1/012 1Z
FSS:ESOn4004Contemporary Sociological Theory C. Szalózk 2/2/012 2Z
58 kreditů

Selective courses

Block 1

Blok 1 zahrnuje povinně volitelné předměty profilujícího základu studijního programu. Studující si vybírají předměty z Bloku 1 minimálně za 10 kreditů. Doporučujeme však zapsat si v rámci povinně volitelných předmětů z Bloku 1 více předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CSOn4010Culture wars, rebellions and social conflicts C. Szalózk 0/2/010 2P
FSS:CSOn4009Social Life of Things: Material Culture and Consumption C. Szalózk 1/1/010 3P
FSS:CSOn4008Collective Memory C. Szalózk 1/1/010 3P
FSS:CSOn4007Narratives, Icons, Identities C. Szalózk 2/0/010 3P
FSS:CSOn4006Migration, Transnationalism and the City C. Szalózk 1/1/010 3P
50 kreditů

Block 2

Studující si vybírají předměty z Bloku 2 maximálně za 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ESOn4011Writing Sociology B. Jaworskyzk 2/2/010 2-
FSS:ESOn4018Qualitative Text Analysis - Atlas.ti K. Liškovázk 1/1/012 1-
FSS:ESOn4010Statistical Data Analysis with SPSS B. Chromková Maneazk 1/1/010 2-
FSS:ESOn4008Current Themes in Sociology C. Szalózk 1/1/010 1-
FSS:ESOn4012Transnational Studies B. Jaworskyzk 1/1/010 3-
FSS:SOCn5013Morality and Public Sphere K. Nedbálkovázk 1/1/010 2-
62 kreditů