FSS ESOC11 Sociology
Název anglicky: Sociology
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FSS N-ESOC Sociology

Diploma Thesis

Projekt k diplomové práci si studující zapisují po dohodě s vedoucím jejich diplomové práce. Seminář k diplomové práci si zapisují po úspěšném absolvování projektu k diplomové práci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ESOn4000Thesis Project T. Katrňákz 0/2/012 3Z
FSS:ESOn4001Thesis Writing Seminar T. Katrňákz 0/4/020 4Z
32 kreditů

Required courses (min. 24 ECTS)

Studující volí jeden ze dvou nabízených povinných metodologických kurzů dle vlastního výběru (ESOn4002 nebo ESOn4003). V případě, že chtějí absolvovat i druhý nabízený metodologický kurz, zapisuje se jim jako volitelný kurz.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ESOn4002Qualitative Text Analysis - Atlas.ti in Sociology K. Liškovázk 1/1/012 2Z
FSS:ESOn4003Research Methodology in Sociology T. Katrňákzk 1/1/012 1Z
FSS:ESOn4004Contemporary Sociological Theory C. Szalózk 2/2/012 2Z
36 kreditů

Selective courses

Studující musí získat 56 ECTS kreditů z povinných kurzů a 64 ECTS z povinně volitelných kurzů (nejméně 10 ECTS kreditů z jednoho povinně volitelného předmětu profilujícího základu). Zbylý počet ECTS kreditů získávají v povinně volitelných kurzech. Celkový počet kreditů, které studující za studium musí získat, aby mohli studijní program sociologie v angličtině absolvovat, je 120 ECTS kreditů.

Profile courses

Studující musí získat alespoň 10 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ESOn4005Sociology of family M. Kreidlzk 1/1/010 2P
FSS:ESOn4006Social Stratification and Labour Market T. Katrňákzk 1/1/010 1P
FSS:ESOn4007Contemporary Migration Research B. Jaworskyzk 1/1/010 3P
30 kreditů

Other courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CSOn4002Introduction to Cultural Sociology B. Jaworskyzk 1/1/012 1-
FSS:CSOn4003Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology C. Szalózk 1/1/012 4-
FSS:CSOn4004Seminar to Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology C. Szalóz 1/1/010 4-
FSS:CSOn4006Migration, Transnationalism and the City B. Jaworskyzk 1/1/010 3-
FSS:ESOn4008Current Themes in Sociology C. Szalózk 1/1/010 2-
FSS:ESOn4009Advanced Methods of Demographic Analysis Z. Brzozowskazk 1/1/010 1-
FSS:ESOn4010Statistical Data Analysis with SPSS B. Chromková Maneazk 1/1/010 1-
FSS:ESOn4011Writing Sociology B. Jaworskyzk 2/2/010 3-
FSS:ESOn4012Transnational Studies B. Jaworskyzk 1/1/010 2-
FSS:ESOn4013Doing sociological Research: quantitave and qualitative approaches B. Chromková Maneaz 0/2/010 2-
FSS:ESOn4016Independent Study T. Katrňákzk 1/1/010 3-
114 kreditů