FSS SPR03 Sociální práce
Název anglicky: Social Work
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-SPR Sociální práce

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1101Úvod do sociální práce L. Musilzk 1/1/04 1Z
FSS:SPRb1103Teorie a metody sociální práce P. Navrátilzk 1/1/05 2Z
FSS:SPRb1104Základy práva I. Kernovázk 2/1/03 1-
FSS:SPRb1111Filosofie a etika v sociální práci M. Nečasovázk 1/1/04 5P
FSS:SPRb1113Odborná praxe a supervize I J. Navrátilováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 3P
FSS:SPRb1119Kvalitativní výzkum L. Otavazk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1128Základy psychologie pro SPR J. Vanderzk 1/1/04 1-
FSS:SPRb1156Praxe a supervize v sociální práci M. Punováz 0/2/04 2P
FSS:SPRb1207Sociální problematika menšin R. Balážzk 1/1/04 3P
FSS:SPRb1209Sociální deviace pro SPR P. Horovázk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1217Zdraví a nemoc Z. Dohnalovázk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1219Sociologie P. Horákzk 1/1/04 2P
FSS:VPLb1102Sociální politika T. Sirovátkazk 1/1/06 2Z
55 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí během studia získat nejméně 5 kreditů z nabídky povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1115Odborná praxe a supervize II, individuální Z. Dohnalováz 1/1/8 Celkem 104 hodin praxí.3 --
FSS:SPRb1116Odborná praxe a supervize III, skupinová M. Punováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 --
FSS:SPRb1117Odborná praxe a supervize III, komunitní M. Votoupalz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 --
FSS:SPRb1122Sociální práce s rodinami L. Otavazk 1/1/04 --
FSS:SPRb1123Pomoc lidem s duševním onemocněním z hlediska jejich osobní zkušenosti J. Vanderz 1/1/04 --
FSS:SPRb1124Resocializace a sociální práce R. Strouhalzk 1/1/04 --
FSS:SPRb1125Aktuální témata z praxe: blok absolventů P. Navrátilz 0/1/02 --
FSS:SPRb1126Policy Engagement of Social Workers R. Balážz 1/1/02 --
FSS:SPRb1127Práce s rodinou - systemická a dialogická perspektiva P. Nepustilz 1/1/04 --
FSS:SPRb1129Aplikace psychologie pro SPR J. Vanderzk 0/2/04 --
FSS:SPRb1130Human Behavior and the Violence P. Navrátilzk 2/0/05 --
FSS:SPRb1134Sociální práce s oběťmi domácího násilí J. Čechováz 1/1/04 --
FSS:SPRb1140Posouzení životní situace klienta M. Punovázk 1/1/04 --
FSS:SPRb1141Práce s případem v praxi sociální práce M. Votoupalz 0/2/03 --
FSS:SPRb1144Proces práce s klientem v praxi M. Votoupalz 0/2/05 --
FSS:SPRb1146Sociální práce s lidmi s psychózou J. Vanderzk 1/1/05 --
FSS:SPRb1159Arteterapie a SPR se zdravotně postiženými klienty P. Sochorz 0/2/03 --
FSS:SPRb1218Nestátní neziskový sektor J. Pejcalzk 1/1/04 --
FSS:SPRb1220Thanatologie Z. Dohnalováz 1/1/05 --
FSS:SPRb1228Drug Interventions P. Navrátilz 1/1/05 --
FSS:VPLb1124Politika a služby zaměstnanosti M. Horákovázk 1/1/05 --
FSS:VPLb1149Základy teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 2/0/06 --
FSS:VPLb1154Sebeřízení a time management E. Vondráčkovázk 1/1/04 --
FSS:VPLb1157Demografie J. Pitnerzk 1/1/04 --
FSS:VPLb1207Sociální problematika menšin I. Vašečkazk 1/1/05 --
104 kreditů