Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS SPR09 Sociální práce
Název anglicky: Social Work
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-SPR Sociální práce

Jazyk (4 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb7700Diplomový seminář J. Winklerz 0/0/04 6P
FSS:SPRb7798Metodologie závěrečné práce L. Musilz 2/0/02 4Z
FSS:SPRb7799Konceptualizace závěrečné práce (BAK-KOMB) L. Musilz 0/2/04 5P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb7701Sociologie pro sociální práci P. Horákzk 2/0/05 2-
FSS:SPRb7702Úvod do sociální práce L. Musilzk 1/1/0 3 bloky za semestr.4 1Z
FSS:SPRb7703Teorie a metody sociální práce P. Navrátilzk 1/1/06 1Z
FSS:SPRb7704Sociální politika T. Sirovátkazk 2/0/06 2Z
FSS:SPRb7705Kvantitativní výzkum M. Suchaneczk 0/2/05 2-
FSS:SPRb7706Kvalitativní výzkum J. Winklerzk 1/1/05 3-
FSS:SPRb7707Základy práva I. Kernovázk 0/2/04 1-
FSS:SPRb7708Odborná praxe a supervize I -- základní otázky P. Navrátilz 0/2/0 3 bloky (+160 hodin praxe).6 3P
FSS:SPRb7709Sociální problematika menšin I. Vašečkazk 2/0/05 4P
FSS:SPRb7710Sociální právo I. Kernovázk 1/1/04 4-
FSS:SPRb7711Odborná praxe a supervize II - případová sociální práce M. Punováz 2/0/0 4 týdny (160 hodin).4 4P
FSS:SPRb7712Filosofie a etika v sociální práci Z. Dohnalovázk 0/2/05 1P
FSS:SPRb7713Sociální deviace pro SPSP R. Balážzk 0/2/05 5-
FSS:SPRb7716Zdraví a nemoc L. Kuklazk 2/0/05 4-
FSS:SPRb7717Základy psychologie pro sociální práci J. Vanderzk 2/0/05 1-
FSS:SPRb7719Posouzení životní situace klienta P. Navrátilzk 0/2/05 2Z
FSS:SPRb7720Sociální práce s rodinou L. Otavazk 0/2/05 2-
FSS:SPRb7723Aplikace psychologie pro SPR J. Vanderzk 0/2/05 3-
FSS:SPRb7724Statistika M. Suchaneczk 1/1/05 1-
FSS:SPRb7729Organizační konzultace k praxím P. Navrátilz 0/2/0 1 blok za semestr.5 2P
FSS:SPRb7730Sociální práce s lidmi s psychózou J. Šupazk 1/1/05 4-
FSS:SPRb7732Základy teorie organizace a řízení L. Musilzk 2/0/06 4-
FSS:SPRb7733Sebeřízení a time management T. Sirovátkazk 1/1/05 1-
FSS:SPRb7735Přístupy k práci s menšinami I. Vašečkazk 1/1/04 5P
FSS:SPRb7736Nestátní neziskový sektor V. Hyánekzk 1/1/05 5P
FSS:SPRb7738Politika sociálních služeb K. Kubalčíkovázk 1/1/06 2P
FSS:SPRb7739Sociální práce s uprchlíky P. Votoupalováz 1/1/05 4-
FSS:SPRb7740Sociální zabezpečení L. Sedlákovázk 1/1/05 3-
140 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Volte nejméně jeden z předmětů Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb7734Výtvarná tvorba a sociální práce P. Sochorz 0/2/04 3-
FSS:SPRb7737Drogy a společnost L. Skácelovázk 1/1/04 2-
8 kreditů