FSS DSPSW05 Social Policy and Social Work
Název anglicky: Social Policy and Social Work
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FSS D-SPSW_ Social Policy and Social Work

Úvodní informace / Pokyny

Students must obtain 240 credits.

Required courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt V. Hloušekk 0/0/020 4-
FSS:SPPd0004Seminář k formulaci cíle disertační práce P. Navrátilk 0/2/025 1-
FSS:SPPd0005Oborová zkouška ze sociální práce P. Navrátilzk 0/2/011 2-
FSS:SPPd0010Odborná publikace na téma DP P. Navrátilz 0/0/015 4-
FSS:SPPd0020Mezinárodní konference studentů doktorského studia (TISSA, EUSOC, OSS apod.) P. Navrátilz 0/0/020 5-
FSS:SPPd0009Prezentace konceptualizace výzkumné otázky disertační práce P. Navrátilk 0/0/035 5-
FSS:SPPd0008Disertační práce P. Navrátilk 0/0/060 8-
186 kreditů

Selective courses

Students must choose:

  • SPPd0001 or SPPd0002 (block 1 - theory)
  • one out of three pairs of courses SPPd0003+SPPd0007, SPPd0014+SPPd0015 or SPPd0016+SPPd0017 (block 2 - methodology)
  • at least 13 credits from block 3 - extension courses. If students earn at least 10 credits but less than 15 credits for the required course SPPd0010, they must earn more credits for courses in this block (up to a value of at least 18 credits)

Block 1 - Theory

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPPd0001Teorie sociální politiky T. Sirovátkazk 0/2/015 3-
FSS:SPPd0002Teorie sociální práce P. Navrátilzk 0/2/015 3-
30 kreditů

Block 2 - Methodology

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPPd0003Evaluace 1 T. Sirovátkaz 0/2/011 4-
FSS:SPPd0007Evaluace 2 T. Sirovátkazk 0/2/015 5-
FSS:SPPd0014Výzkum v praxi sociální práce 1 L. Musilz 0/2/011 4-
FSS:SPPd0015Výzkum v praxi sociální práce 2 L. Musilzk 0/2/015 5-
FSS:SPPd0016Teorie a metodologie kvalitativního výzkumu 1 L. Musilz 0/0/011 4-
FSS:SPPd0017Teorie a metodologie kvalitativního výzkumu 2 L. Musilzk 0/0/015 5-
78 kreditů

Block 3 - Extension courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0901Zahraniční výzkumný pobyt II V. Hloušekz 0/0/020 --
FSS:FSSd0991Zahraniční pracovní pobyt II V. Hloušekz 0/0/020 --
FSS:SPPd0006Cíle a principy sociální politiky T. Sirovátkaz 0/2/011 2-
FSS:SPPd0021První verze povinné stati L. Musilz 0/0/010 3-
FSS:SPPd0027Participace na výuce P. Navrátilz 0/1/020 1-
FSS:SPPd0024Seminář k aktuálnímu tématu P. Navrátilz 4/0/012 4-
FSS:SPPd0012Specifická příprava DP P. Navrátilz 0/0/020 5-
FSS:SPPd0011Výzkumná/odborná stáž na téma DP P. Navrátilz 0/0/015 7-
FSS:SPPd0019Volitelná odborná publikace na téma DP P. Navrátilz 0/0/020 7-
148 kreditů