FSpS ASEBS Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Název anglicky: Applied Sport Education of Security Bodies
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FSpS N-ASEBS Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:n4002Magisterská práce 1 Z. Reguliz 0/0/07 3-
FSpS:n4004Magisterská práce 2 Z. Reguliz 0/07 4P
FSpS:nk4001Metodologie J. Zhánělzk 7/13/06 3P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:n4003English R. Prucklovázk 0/0/02 4-
FSpS:nk4710Speciální pedagogika A. Skotákovázk 7/7/04 1P
FSpS:nk4711Teorie sebeobrany Z. Regulizk 13/0/04 1Z
FSpS:nk4712Osobní sebeobrana M. Vítzk 0/20/05 1P
FSpS:nk4713Teorie a didaktika úpolových sportů 1 Z. Regulizk 7/7/04 1Z
FSpS:nk4714Horolezectví J. Ondráčekz 0/7/02 1-
FSpS:nk4715Fyziologie pro bezpečnostní složky J. Vomelazk 7/7/04 1Z
FSpS:nk4716Biomechanika pro bezpečnostní složky M. Zvonařzk 7/7/04 1Z
FSpS:nk4717Průpravná cvičení v sebeobraně M. Bugalaz 0/13/03 1-
FSpS:nk4720Teorie a didaktika úpolových sportů 2 Z. Regulizk 7/7/04 2Z
FSpS:nk4721Technické prostředky v sebeobraně Z. Regulizk 7/13/05 2-
FSpS:nk4722Teorie a didaktika horolezectví J. Ondráčekz 7/7/03 2P
FSpS:nk4723Didaktika sebeobrany M. Bugalazk 7/7/04 2P
FSpS:nk4724Androdidaktika Z. Regulizk 13/0/04 2Z
FSpS:nk4725Didaktická technika v sebeobraně M. Vítzk 7/13/05 2P
FSpS:nk4726Psychologie pro bezpečnostní složky P. Pačesováz 7/7/03 2P
FSpS:nk4727Sebeobrana specifických skupin J. Reguli Čihounkovázk 7/13/05 2P
FSpS:nk4730Tělesná příprava v bezpečnostních složkách M. Bugalaz 7/7/03 3P
FSpS:nk4731Teorie a didaktika plávání D. Hlavoňováz 7/7/03 3P
FSpS:n4732Odborná praxe 1 J. Reguli Čihounkovázk 0/0/0 75 hodin.3 3-
FSpS:nk4733Modelové situace v sebeobraně Z. Reguliz 0/13/03 3-
FSpS:nk4734Ochrana osob Z. Reguliz 7/7/03 3-
FSpS:nk4735Donucovací prostředky Z. Reguliz 0/13/03 3-
FSpS:nk4740Kriminologie J. Reguli Čihounkovázk 13/0/04 4P
FSpS:n4741Odborná praxe 2 J. Reguli Čihounkovázk 0/0/0 75 hodin.3 4-
FSpS:nk4742Management a marketing pro bezpečnostní složky J. Novotnýzk 13/7/05 4P
FSpS:nk4743Integrovaný záchranný systém M. Zvonařz 7/7/03 4-
FSpS:nk4744Projekty profesní sebeobrany M. Vítz 7/0/02 4P
100 kreditů