FSpS K Kinantropologie
Název anglicky: Kinanthropology
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FSpS D-K Kinantropologie

Povinné předměty

Student absolvuje všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:dc4001Kinantropologie Z. Regulizk 0/0/0 12 hodin/semestr.12 1-
FSpS:dc4002Metodologie kvantitativního výzkumu J. Zhánělzk 0/0/0 12 hodin/semestr.12 2-
FSpS:dc4003Metodologie kvalitativního výzkumu J. Zhánělzk 0/0/0 12 hodin/semestr.12 1-
FSpS:dc4004Aplikovaná matematická statistika M. Seberazk 0/0/0 12 hodin/semestr.12 2-
FSpS:d4005Academic Writing E. Hurychk 0/0/0 18 hodin/semestr.8 5-
56 kreditů

Povinnosti

Dizertační práce

Student splní všechny předměty. Jsou přítomny milníky - PDP2, PDP5.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:d4101Příprava disertační práce 1 E. Hurychz 0/0/015 --
FSpS:d4102Příprava disertační práce 2 E. Hurychk 0/0/015 --
FSpS:d4103Příprava disertační práce 3 E. Hurychz 0/0/015 --
FSpS:d4104Příprava disertační práce 4 E. Hurychz 0/0/020 --
FSpS:d4105Příprava disertační práce 5 E. Hurychk 0/0/025 --
FSpS:d4106Příprava disertační práce 6 E. Hurychz 0/0/030 --
120 kreditů

Jazyková kompetence

Student musí splnit kompletní větev Blok A nebo Blok B.

Blok A

při výběru této větve student musí splnit oba předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:d4301English 1 R. Prucklovák 0/0/0 12 hodin/semestr.8 --
FSpS:d4302English 2 R. Prucklovák 0/0/0 12 hodin/semestr.8 --
16 kreditů
Blok B

Při výběru této větve student musí splnit oba předměty. Výstupy uznatelné pro tyto předměty nesmí být použity pro uznání dalších povinností.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:d4304Přednáška na konferenci cizojazyčná E. Hurychz 0/0/08 --
FSpS:d4303Publikace v cizím jazyce E. Hurychz 0/0/08 --
16 kreditů

Publikační činnost

Je nutno splnit jednou z následujících čtyř variant:

  • 1x článek v časopisu s IF (hlavní autor)
  • 2x článek v časopisu evidovaném ve WoS (hlavní autor)
  • 1x článek v časopisu evidovaném ve WoS (hlavní autor) + 2x článek v časopisu evidovaném ve WoS (spoluautor)
  • 1x článek v časopisu evidovaném ve WoS (hlavní autor) + 1x článek v časopisu s IF (spoluautor)
Student si zapisuje předměty d4401–d4407 podle zvolené varianty a získává podle toho daný počet kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:d4401Článek v časopise s impakt faktorem (hlavní autor) E. Hurychz 0/0/016 --
FSpS:d4402Článek v časopise s impakt faktorem (spoluautor) E. Hurychz 0/0/08 --
FSpS:d4403Článek ve Web of Science (hlavní autor) E. Hurychz 0/0/08 --
FSpS:d4404Článek ve Web of Science (spoluautor) E. Hurychz 0/0/04 --
FSpS:d4405Recenzovaný článek (hlavní autor) E. Hurychz 0/0/010 --
FSpS:d4406Recenzovaný článek (spoluautor) E. Hurychz 0/0/010 --
FSpS:d4407Přednáška na konferenci E. Hurychz 0/0/010 --
66 kreditů

Spolupráce při výuce

Studenti si mohou předmět zapisovat opakovaně, maximální zisk kreditů v jednom semestru je 6 (vyjádřeno v zatížení v hodinách).
Povinnost: zisk minámálně 2 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:d4201Spolupráce při výuce E. Hurychz 0/0/06 --
6 kreditů

Internacionalizace

Student úspěšně absolvuje jednu ze tří nabízených možností.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:d4501Zahraniční stáž E. Hurychz 0/0/010 --
FSpS:d4502Publikace nebo prezentace výsledků mezinárodního projektu v zahraničí E. Hurychz 0/0/010 --
FSpS:d4503Jiná forma mezinárodní spolupráce E. Hurychz 0/0/010 --
30 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si volí předměty do celkové zisku kreditů 240 kreditů za studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:dc4901Antropomotorika a sportovní antropologie M. Zvonařk 0/0/0 12 hodin/semestr.5 --
FSpS:dc4902Limitující faktory pohybového výkonu J. Cacekk 0/0/0 12 hodin/semestr.5 --
FSpS:dc4903Pedagogika sportu V. Jůvak 0/0/0 12 hodin/semestr.5 --
FSpS:dc4904Biomechanika člověka M. Zvonařk 0/0/0 12 hodin/semestr.5 --
FSpS:dc4905Informatika a vědecké databáze M. Seberak 0/0/0 12 hodin/semestr.5 --
FSpS:dc4907Sportovní trénink J. Nykodýmk 0/0/0 12 hodin/semestr.5 --
FSpS:dc4908Psychologie sportu H. Válkovák 0/0/0 12 hodin/semestr.5 --
FSpS:d4909Introduction to Academic Writing in Sports Sciences R. Prucklovák 0/0/0 12 hodin/semestr.5 --
FSpS:dc4910Experiment v biomechanice M. Zvonařk 0/0/0 12 hodin/semestr.5 --
FSpS:dc4911Sociologie sportu A. Sekotk 0/0/0 12 hodin/semestr.5 --
FSpS:dc4913Sportovní diagnostika J. Cacekk 0/0/0 12 hodin/semestr.5 --
FSpS:dc4914Pohyb a zdraví dětí H. Hrstkovák 0/0/0 12 hodin/semestr.5 --
FSpS:dc4915Filozofie sportu E. Hurychk 0/0/0 12 hodin/semestr.5 --
65 kreditů