PrF VYJU05 Vyšší justiční úředník
Název anglicky: Senior Officer of Justice
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PrF VYJU_ Vyšší justiční úředník

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BJ303ZkRodinné právo pro vyšší justiční úředníky Z. Králíčkovázk 8/0/05 3-
PrF:BZ107KPrávní informatika J. Haraštak 0/8/04 1P
PrF:MVE002KPočítačové zpracování odborného textu M. Kolkak 0/0/01 2P
10 kreditů

Jazyky

Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BZ502KJazykové minimum pro bakaláře – angličtina R. Doupovcovák 0/105 5Z
PrF:BZ503KJazykové minimum pro bakaláře – němčina E. Šrámkovák 0/105 5Z
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BZ101ZkPrávní nauka J. Harvánekzk 12/0/07 1-
PrF:BZ105ZkZáklady mezinárodního a evropského práva F. Křepelkazk 12/0/07 1-
PrF:BZ102ZkÚvod do státovědy K. Šimáčkovázk 12/06 1-
PrF:BZ207ZkÚstavní právo pro bakaláře J. Svatoňzk 12/0/06 2-
PrF:BZ208KObčanské právo hmotné pro bakaláře I M. Seluckák 12/0/07 2P
PrF:BZ210ZkZáklady správního práva P. Průchazk 16/0/08 2-
PrF:BZ304ZkObčanské právo hmotné pro bakaláře II M. Seluckázk 12/0/07 3P
PrF:BJ101ZkOrganizace justice P. Lavickýzk 8/0/05 1P
PrF:BJ201KCivilní právo procesní pro vyšší justiční úředníky I P. Lavickýk 10/0/03 2Z
PrF:BJ202ZPraktika z civilního práva procesního pro vyšší justiční úředníky I P. Lavickýz 0/12/02 2P
PrF:BJ203ZAdministrativní a kancelářské práce v justici I P. Lavickýz 0/4/01 2-
PrF:BZ308ZkZáklady obchodního práva R. Rubanzk 12/0/07 3-
PrF:BJ401ZkObčanské právo hmotné pro bakaláře III (pro vyšší justiční úředníky) J. Hurdíkzk 10/0/03 4P
PrF:BZ408ZZáklady trestního práva procesního I M. Fryštákz 16/0/07 4Z
PrF:BZ407ZZáklady trestního práva hmotného I J. Kuchtaz 16/0/07 4P
PrF:BJ403ZPraktika z trestního práva pro vyšší justiční úředníky I V. Kalvodováz 0/12/02 4P
PrF:BZ409ZkPrávo obchodních korporací R. Rubanzk 12/0/07 4-
PrF:BJ307KCivilní právo procesní pro vyšší justiční úředníky II P. Lavickýk 10/0/03 3Z
PrF:BJ308ZPraktika z civilního práva procesního pro vyšší justiční úředníky II P. Lavickýz 0/12/02 3P
PrF:BJ309ZAdministrativní a kancelářské práce v justici II P. Lavickýz 0/4/01 3-
PrF:BJ407ZkCivilní právo procesní pro vyšší justiční úředníky III P. Lavickýzk 10/0/03 4Z
PrF:BJ408ZPraktika z civilního práva procesního pro vyšší justiční úředníky III P. Lavickýz 0/12/02 4P
PrF:BJ503ZPraktika z trestního práva pro vyšší justiční úředníky II V. Kalvodováz 0/12/02 5P
PrF:BO305KVybrané problémy mezinárodního práva soukromého N. Rozehnalovák 12/0/03 5-
PrF:BT505ZZáklady trestního práva hmotného II J. Kuchtaz 6/04 5P
PrF:BT506ZZáklady trestního práva procesního II M. Fryštákz 6/0/04 5Z
PrF:BZ507ZkZáklady trestního práva hmotného a procesního M. Fryštákzk 0/0/07 5Z
PrF:BZ307KZáklady správního práva procesního I A. Klikovák 12/0/06 5-
PrF:BJ506ZkCivilní právo procesní pro vyšší justiční úředníky IV P. Lavickýzk 10/0/03 5Z
PrF:BJ507ZPraktika z civilního práva procesního pro vyšší justiční úředníky IV P. Lavickýz 0/12/02 5P
PrF:BJ601ZkEvropské mezinárodní právo soukromé a procesní N. Rozehnalovázk 12/0/02 6-
PrF:BJ602KSprávní soudnictví P. Lavickýk 6/03 6P
PrF:BZ401ZkZáklady správního práva procesního II A. Klikovázk 10/0/07 6-
146 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Při volbě povinně volitelných předmětů musí student získat tolik kreditů za tyto předměty, aby jeho celková výše kreditů za úspěšně absolvované předměty během studia činila minimálně 180 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BVD003KAlternativní způsoby řešení sporů I. Rohovák 12/0/03 5-
PrF:BV101ZkDějiny české veřejné správy J. Tauchenzk 12/0/05 1-
PrF:BV102ZkDějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. Černochzk 12/0/05 1-
PrF:BV103ZkZáklady politického systému ČR Z. Koudelkazk 12/05 1-
PrF:BV301ZkVybrané kapitoly ze sociologie práva M. Urbanovázk 12/05 3-
PrF:BV302ZkVybrané kapitoly z psychologie práva T. Sobekzk 12/0/05 3-
PrF:BZ102ZkÚvod do státovědy K. Šimáčkovázk 12/06 1-
PrF:BZ306ZkZáklady finančního práva P. Mrkývkazk 12/0/07 3-
PrF:MVE002KPočítačové zpracování odborného textu M. Kolkak 0/0/01 1-
PrF:MX003KThe Twilight of Constitutionalism L. Vyhnánekk 2/0/03 6-
PrF:BVV10KStudentská vědecká a odborná činnost E. Dobrovolnák 0/05 6-
PrF:BV202ZkDějiny trestního práva L. Vojáčekzk 12/05 2-
PrF:BV203ZkEkonomie J. Blažekzk 12/05 2-
PrF:BV204ZkManagement J. Schweiglzk 12/05 2-
PrF:BV401ZkVeřejné finance E. Tomáškovázk 12/0/05 4-
PrF:BV402ZkOsobní management J. Schweiglzk 12/05 4-
PrF:BV403ZkSociální komunikace M. Urbanovázk 12/05 4-
PrF:BZ402ZkDaně a správa daní M. Radvanzk 12/0/06 4-
86 kreditů