PrF SP05 Správní právo
Název anglicky: Administrative Law
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PrF SP_ Správní právo a právo životního prostředí

Povinné předměty

Student je povinen zvolit si jeden ze tří nabízených jazyků.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI1PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 1-
PrF:DI2PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 2-
PrF:DI3PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 3-
PrF:DI4PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 4-
PrF:DI5PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 5-
PrF:DI6PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 6-
PrF:DIINTERInternacionalizace J. Šilhánz 0/0/06 --
PrF:DIKONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DIPUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- --
PrF:DO1DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I I. Jančářovák 0/0/010 1-
PrF:DO1SZ01Správní právo procesní S. Skulovázk 0/0/05 1-
PrF:DO1SZ02Správní procesy v právu životního prostředí I. Průchovázk 0/0/04 1-
PrF:DO1SZA1Veřejná správa a územní samospráva P. Havlanz 0/0/04 1-
PrF:DO2DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II I. Jančářovák 0/0/08 2-
PrF:DO2SZ01Správní trestání S. Skulovázk 0/0/04 2-
PrF:DO2SZ02Obecné základy práva životního prostředí - aktuální otázky I. Jančářovázk 0/0/04 2-
PrF:DO2SZA1Diskreční pravomoc veřejné správy S. Skulováz 0/0/04 2-
PrF:DO3DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III I. Jančářovák 0/0/010 3-
PrF:DO3SZ01Role evropského a mezinárodního práva v ochraně ŽP a ve veřejné správě V. Vomáčkazk 0/0/04 3-
PrF:DO3SZA1Právotvorba územní samosprávy, dozor nad právotvorbou veřejné správy P. Průchaz 0/0/04 3-
PrF:DO4DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV I. Jančářovák 0/0/08 4-
PrF:DO4SZ01Soudní kontrola veřejné správy P. Průchazk 0/0/05 4-
PrF:DO4SZA1Právní záruky ve veřejné správě J. Jurníkováz 0/0/04 4-
PrF:DO5DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V I. Jančářovák 0/0/022 5-
PrF:DO6DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI I. Jančářovák 0/0/024 6-
PrF:DO7DIS07aDisertace - plnění individuálního studijního plánu VII I. Jančářovák 0/0/020 7-
PrF:DO7DIS07bDisertace - plnění individuálního studijního plánu VII - diskusní seminář I. Jančářovák 0/0/010 7-
PrF:DO8DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII I. Jančářovák 0/0/028 8-
PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 --
PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 --
PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 --
PrF:DSNEM2Němčina II E. Šrámkovázk 0/0/02 --
214 kreditů

Povinně volitelné předměty společné

Student musí splnit minimálně 3 předměty do konce 7. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSDANG3Druhý jazyk - Angličtina R. Šimekk 0/0/02 --
PrF:DSDFRA3Druhý jazyk - Francouzština K. Sedláčkovák 0/0/02 --
PrF:DSDNEM3Druhý jazyk - Němčina E. Šrámkovák 0/0/02 --
PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 --
PrF:DSPVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DSPVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 --
PrF:DSPVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 --
PrF:DSPVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/02 --
20 kreditů

Povinně volitelné předměty oborové

Student si zapíše v každém semestru (2,3,4) alespoň jeden PVP

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DO2PVPA2Právo životního prostředí I. - Střety zájmů v území I. Průchováz 0/0/02 2-
PrF:DO2PVPSAB4Current Issues of Environmental Law in European Area V. Vomáčkaz 0/0/02 2-
PrF:DO3PVPA2Právo životního prostředí II. - Koncepční nástroje v ochraně životního prostředí I. Jančářováz 0/0/02 3-
PrF:DO3PVPSAB4Current Issues of Administrative Law in European Area L. Potěšilz 0/0/02 3-
PrF:DO4PVPA2Právo životního prostředí III. - Prevence a odpovědnost I. Jančářováz 0/0/02 4-
PrF:DO4PVPA3Právo životního prostředí IV. - Vlastnictví, podnikání a ochrana ŽP, ekonomické nástroje J. Hanákz 0/0/02 4-
PrF:DOPVPSAB3Ústavní právo J. Svatoňz 0/0/02 --
14 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DIV7PED07Rozvoj pedagogických dovedností VII J. Šilhánz 0/0/02 7-
PrF:DIV8PED08Rozvoj pedagogických dovedností VIII J. Šilhánz 0/0/02 8-
4 kredity