PrF INTPA01 Intellectual Property Law
Název anglicky: Intellectual Property Law
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: PrF INTPA_ Intellectual Property Law

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DA1RM01Research Methodology T. Sobekz 0/0/06 1Z
PrF:DA2LRM01Legal Research Methodology I R. Zbíralz 0/0/06 2Z
PrF:DA3LRM02Legal Research Methodology II D. Kosařz 0/0/06 3Z
PrF:DA4LIR01Legal Issues in Research R. Polčákz 0/0/06 4Z
PrF:DA5RS01Research Skills I R. Zbíralz 0/0/06 5Z
PrF:DA6RS02Research Skills II R. Polčákz 0/0/06 6Z
PrF:DAI1CL01Copyright Law I M. Myškak 0/0/07 1P
PrF:DAI1DT01Doctoral Thesis Project I P. Koukalk 0/0/012 1P
PrF:DAI2CL02Copyright Law II M. Myškak 0/0/07 2P
PrF:DAI2DT02Doctoral Thesis Project II P. Koukalk 0/0/012 2P
PrF:DAI3DT03Doctoral Thesis Project III P. Koukalk 0/0/025 3P
PrF:DAI3II01Internationalization activities M. Myškak 0/0/012 3P
PrF:DAI3IP01Industrial Property Law I P. Koukalk 0/0/07 3P
PrF:DAI4DT01Doctoral Thesis I P. Koukalk 0/0/017 4P
PrF:DAI4IP02Industrial Property Law II P. Koukalk 0/0/07 4P
PrF:DAI5DT02Doctoral Thesis II P. Koukalk 0/0/017 5P
PrF:DAI5IP03Industrial Property Law III P. Koukalk 0/0/07 5P
PrF:DAI6DT03Doctoral Thesis III P. Koukalk 0/0/017 6P
PrF:DAI6SI01Specific Intellectual Property Law Issues M. Myškak 0/0/07 6P
PrF:DAI7DT04Doctoral Thesis IV P. Koukalk 0/0/025 7P
PrF:DAI8DT05Doctoral Thesis V P. Koukalk 0/0/025 8P
240 kreditů