Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
PřF ASTRO Astrofyzika
Název anglicky: Astrophysics
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF B-FYZ Fyzika

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky přírodovědecké fakulty až do výše 11 kreditů.

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F1040Mechanika a molekulová fyzika J. Musilovázk 3/2/04+2 1Z
PřF:F1610Úvod do fyzikálních měření Z. Bochníčekz 0/1/01 1Z
PřF:F2070Elektřina a magnetismus J. Musilovázk 2/2/04+2 2Z
PřF:F2180Fyzikální praktikum 1 Z. Bochníčekz 0/3/05 2Z
PřF:F3100Kmity, vlny, optika J. Musilovázk 2/24+2 3Z
PřF:F3240Fyzikální praktikum 2 J. Humlíčekz 0/3/05 3Z
PřF:F4100Úvod do fyziky mikrosvěta J. Musilovázk 2/24+2 4Z
PřF:F1110Lineární algebra a geometrie P. Musilovázk 2/2/04+2 1Z
PřF:F4210Fyzikální praktikum 3 J. Musilováz 0/3/05 4Z
PřF:F6060Programování zkouška D. Munzarzk 0/0/02 6Z
PřF:M1100Matematická analýza I R. Šimon Hilscherzk 4/2/06+3 1Z
PřF:F2182Lineární a multilineární algebra J. Musilovázk 3/1/03+2 2Z
PřF:M2100Matematická analýza II R. Šimon Hilscherzk 4/2/06+3 2Z
PřF:M3100Matematická analýza III P. Hasilzk 4/2/06+3 3Z
80 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student volí blok předmětů v souladu se zaměřením své bakalářské práce.

BP UFKL
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F5251KBakalářská práce 1 J. Humlíčekz 0/05 5-
PřF:F6252KBakalářská práce 2 J. Humlíčekz 0/06 6-
11 kreditů
BP UFE
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F5251EBakalářská práce 1 D. Trunecz 0/05 5-
PřF:F6252EBakalářská práce 2 D. Trunecz 0/06 6-
11 kreditů
BP UTFA
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F5251TBakalářská práce 1 J. Musilováz 0/05 5-
PřF:F6252TBakalářská práce 2 J. Musilováz 0/06 6-
11 kreditů

Volitelné předměty

Student vybírá dle vlastního uvážení předměty s fyzikálními kódy tak, aby celkový počet kreditů získaných během studia činil minimálně 180.

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F1251Základy astronomie 1 Z. Mikulášekzk 2/1/02+2 1P
PřF:F2252Základy astronomie 2 J. Musilovázk 2/1/02+2 2P
PřF:F3080Úvod do fyziky hvězd Z. Mikulášekzk 3/1/02+2 3P
PřF:F3170Obecná astronomie Z. Mikulášekzk 3/1/02+2 3P
PřF:F3190Praktikum z astronomie 1 Z. Mikulášekzk 0/4/05+2 4P
PřF:F4090Elektrodynamika a teorie relativity J. Musilovázk 2/2/03+2 4P
PřF:F4120Teoretická mechanika J. Musilovázk 2/2/03+2 3P
PřF:F4170Didaktika astronomie J. Musilovák 3/0/02+1 4P
PřF:F4190Úvod do fyziky hvězdných soustav J. Krtičkazk 3/1/02+2 4P
PřF:F4200Astronomické pozorování J. Musilovázk 2/1/02+2 4P
PřF:F5030Základy kvantové mechaniky D. Munzarzk 3/2/04+2 5P
PřF:F6040Termodynamika a statistická fyzika J. Krtičkazk 3/2/04+2 5P
PřF:F7581Praktická astrofyzika - základy Z. Mikulášekzk 2/2/05+2 5P
63 kreditů