PřF FPNA Fyzika plazmatu a nanotechnologií
Název anglicky: Plasma physics and nanotechnology
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-FYZ Fyzika

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F7100Diagnostické metody 1 P. Dvořákz 2/1/03 1P
PřF:F7241Fyzika plazmatu 1 L. Zajíčkovázk 2/1/02+2 1P
PřF:F7390Elementární srážkové procesy v plazmatu 1 D. Truneck 2/0/02+1 1P
PřF:F7541Praktikum z vakuové fyziky P. Slavíčekz 1/3/06 1P
PřF:F8720Praktikum z fyziky plazmatu V. Kudrlez 0/3/04 2P
PřF:F8242Fyzika plazmatu 2 T. Hoderzk 2/0/02+2 2P
PřF:F8542Experimentální metody a speciální praktikum V. Kudrlezk 2/4/08+2 2P
PřF:FB010Elementární srážkové procesy v plazmatu 2 D. Truneck 2/1/03+1 3P
38 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pro potřeby zápisu v tomto bloku lze akceptovat také předmety z bloku 'Společné' ve Společné časti studia. Student si vybere předměty za nejméně 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F4250Aplikace elektroniky P. Konečnýz 1/2/02 2-
PřF:F6300Pokročilé praktikum z elektroniky P. Sťahelz 0/3/03 1-
PřF:F7050Kvantová elektronika - lasery a masery P. Vašinazk 4/2/05+2 1-
PřF:F7061Vysokofrekvenční elektrotechnika V. Kudrlezk 4/0/04+2 3-
PřF:F7130Mechanické vlastnosti pevných látek D. Munzark 2/0/02+1 1-
PřF:F7270Matematické metody zpracování měření D. Munzark 2/1/03+1 2-
PřF:F7320Mikroskopie atomové síly a další metody sondové rastrovací mikroskopie I. Ohlídalk 2/0/02+1 3-
PřF:F7360Charakterizace povrchů a tenkých vrstev L. Zajíčkovák 2/1/02+1 4-
PřF:F7450Optoelektronika P. Dvořákk 2/0/02+1 3-
PřF:F7560Modelování metodou Monte Carlo D. Trunecz 1/1/02 3-
PřF:F7700EOdborná praxe z fyziky D. Kováčikz 0/0/0 80 hod praxe.4 1-
PřF:F7710EOdborná praxe z fyziky D. Kováčikz 0/0/0 40 hod praxe.2 1-
PřF:F7900Studentský seminář V. Kudrlez 0/1/01 3-
PřF:F8062Praktikum z vysokofrekvenční elektroniky V. Kudrlez 0/3/04 4-
PřF:F8120Optika tenkých vrstev I. Ohlídalk 2/1/03 2-
PřF:F8130Pokročilé disperzní modely v optice tenkých vrstev I D. Frantaz 2/0/02 4-
PřF:F8450Fyzika nízkých teplot P. Dvořákk 2/0/02+1 2-
PřF:F9100Nanomateriály pro zelenou energii T. Homolak 2/0/02+1 2-
PřF:F9180Diagnostické metody 2 P. Dvořákk 2/0/02+1 3-
61 kreditů

Společná část (60-80 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F9451Diplomový seminář V. Kudrlez 0/2/02 3Z
PřF:FA462Diplomový seminář J. Humlíčekz 0/2/02 4Z
4 kredity
Společné

Z bloku "Společné" zvolí student předměty za nejméně 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F3063Integrování forem J. Musilovázk 2/2/04 1Z
PřF:F4260Variační počet a jeho aplikace M. Krbekk 2/1/03+1 2Z
PřF:F5066Funkce komplexní proměnné J. Musilováz 2/2/04 1Z
PřF:F5330Základní numerické metody J. Chaloupkaz 1/1/03 1Z
PřF:F6050Pokročilá kvantová mechanika R. von Ungezk 2/1/04 2Z
PřF:F6150Pokročilé numerické metody J. Chaloupkak 2/1/03+1 2Z
PřF:F7070Statistická fyzika a termodynamika J. Krtičkazk 2/1/04 1Z
PřF:F7270Matematické metody zpracování měření D. Munzark 2/1/03+1 1Z
PřF:F7390Elementární srážkové procesy v plazmatu 1 D. Truneck 2/0/02+1 1Z
PřF:F7591Úlohy z teoretické fyziky R. von Ungezk 1/3/04 1Z
PřF:F8370Moderní metody modelování ve fyzice D. Munzark 2/1/03+1 2Z
42 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Z bloku povinně volitelných předmětů si student vybere jeden blok obvykle podle pracoviště příslušejícího vedoucímu diplomové práce. Semináře jednotlivých ústavů student navštěvuje každý semestr.

ÚFE
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F6710Seminář ÚFTP D. Trunecz 0/1/02*4 --
PřF:F7740EDiplomová práce 1 D. Trunecz 0/0/06 1Z
PřF:F8740EDiplomová práce 2 D. Trunecz 0/0/06 2Z
PřF:F9740EDiplomová práce 3 D. Trunecz 0/0/010 3Z
PřF:FA740EDiplomová práce 4 D. Trunecz 0/0/020 4Z
50 kreditů
ÚFKL
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F6720Seminář ÚFKL D. Munzarz 0/1/02*4 --
PřF:F7740KDiplomová práce 1 J. Humlíčekz 0/0/06 1Z
PřF:F8740KDiplomová práce 2 J. Humlíčekz 0/0/06 2Z
PřF:F9740KDiplomová práce 3 J. Humlíčekz 0/0/010 3Z
PřF:FA740KDiplomová práce 4 J. Humlíčekz 0/0/020 4Z
50 kreditů
ÚTFA
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F6730Seminář ÚTFA R. von Ungez 0/1/02*4 --
PřF:F7740TDiplomová práce 1 R. von Ungez 0/0/06 1Z
PřF:F8740TDiplomová práce 2 R. von Ungez 0/0/06 2Z
PřF:F9740TDiplomová práce 3 R. von Ungez 0/0/010 3Z
PřF:FA740TDiplomová práce 4 R. von Ungez 0/0/020 4Z
50 kreditů

Volitelné předměty

Student si vybere mezi předměty Přírodovědecké fakulty nebo Fakulty informatiky tak, aby celkový počet kreditů za studium činil nejméně 120.

Jazyková příprava

Student si vybírá z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU jeden z předmětů v hodnotě 2 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů