PdF BFJHCvp Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost
Název anglicky: French Language for Commerce
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-FJHC Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ2001Dějiny a kultura Francie M. Poučovázk 1/1/04 3Z
PdF:FJ2002Fonetika a fonologie Z. Schejbalovázk 1/1/04 1Z
PdF:FJ2007Jazyková cvičení 1 M. Poučováz 0/2/02 1P
PdF:FJ2009Literatura a kultura Francie M. Poučovázk 1/1/04 4Z
PdF:FJ2010Morfologie 1 V. Bakešováz 1/1/02 1Z
PdF:FJ2012Obchodní korespondence 1 P. Suquetz 0/2/02 3P
PdF:FJ2013Obchodní korespondence 2 P. Suquetz 0/2/02 4P
PdF:FJ2022Odborný jazyk 3 P. Suquetzk 0/2/04 5P
PdF:FJ2027Syntax 1 V. Bakešováz 1/1/02 3Z
PdF:FJ2028Syntax 2 V. Bakešovázk 1/1/04 4Z
PdF:FJ2029Ústní a písemný projev 1 M. Poučovázk 0/2/04 5P
PdF:FJ2030Ústní a písemný projev 2 M. Poučováz 0/2/02 6P
PdF:FJ2040Geografie Francie S. Novákz 1/1/02 1Z
PdF:FJ2041Geografie frankofonních zemí S. Novákzk 1/1/04 2Z
PdF:FJ2042Odborný jazyk 1 P. Suquetz 0/2/02 3P
PdF:FJ2043Odborný jazyk 2 P. Suquetz 0/2/02 4P
PdF:FJ2044Překlad odborného textu 1 M. Poučováz 1/2/03 5P
PdF:FJ2045Odborný jazyk 4 P. Suquetz 0/2/02 6P
PdF:FJ2046Překlad odborného textu 2 M. Poučováz 1/2/03 6-
PdF:FJ2047Morfologie 2 V. Bakešovázk 1/1/04 2Z
PdF:FJ2048Jazyková cvičení 2 M. Poučováz 0/2/02 2P
60 kreditů

Povinně-volitelné předměty