Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PdF BKL3S03 Hra na klavír se zaměřením na vzdělávání (hlavní prezenční)
Název anglicky: Piano for Education (major full-time)
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-KL3S_ Hra na klavír se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/02 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
25 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6017Multikulturní lekce na základních školách L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6024Výchova v práci učitele R. Pospíšilz 0/2/02 2-
PdF:SZ6025Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace K. Lojdováz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ D. Trčkováz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A D. Trčkováz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B D. Trčkovázk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova - Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova - Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Student zapisuje některé povinné předměty během studia vícekrát:
KL02 Improvizace - 5x (celkem 10 kr.)
KL06 Klavírní doprovod - 5x (celkem 5 kr.)
KL07 Klavírní seminář - 3x (celkem 3 kr.)
KL11 Klavírní duo - 3x (celkem 3 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:KL01Hra na klavír 1 P. Halazk 0/2/04 1P
PdF:KL02Improvizace P. Halazk 0/1/02 1-
PdF:KL03Úvod do studia klavírní literatury P. Halaz 1/0/01 1-
PdF:KL05Hra na klavír 2 P. Halazk 0/2/04 2P
PdF:KL06Klavírní doprovod P. Halaz 0/1/01 2-
PdF:KL07Klavírní seminář P. Halaz 0/1/01 2-
PdF:KL08Hra na klavír 3 P. Halazk 0/2/04 3P
PdF:KL11Klavírní duo P. Halaz 0/1/01 3-
PdF:KL13Hra na klavír 4 P. Halazk 0/2/04 4P
PdF:KL15Historie a literatura klavíru 1 P. Halaz 0/2/02 5Z
PdF:KL16Hra na klavír 5 P. Halazk 0/2/04 5P
PdF:KL19Historie a literatura klavíru 2 P. Halazk 0/2/04 6-
PdF:KL21Hra na klavír 6 P. Halazk 0/2/04 6P
36 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student musí získat alespoň 3 kredity z nabídky povinně volitelných předmětů, přičemž může předměty zapisovat opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:KL09Dobře temperovaný klavír P. Halaz 0/1/01 3-
PdF:KL10První vídeňská škola P. Halaz 0/1/01 3-
PdF:KL17Interpretace hudby 20. století P. Halaz 0/1/01 5-
3 kredity

Volitelné předměty (6 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:KL04Hra z listu P. Halaz 0/1/01 2-
PdF:KL12Hra generálbasu P. Halaz 0/1/01 3-
PdF:KL18Klavírní seminář P. Halaz 0/1/01 5-
PdF:KL22Volná improvizace P. Halazk 0/1/02 6-
PdF:KL23Hra na dva klavíry P. Halaz 0/2/02 6-
7 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:KL14Didaktické praktikum ve hře na klavír 1 P. Halaz 0/2/02 5Z
PdF:KL20Didaktické praktikum ve hře na klavír 2 P. Halazk 0/2/03 6Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Asistentská praxe M. Sedlákováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 E. Štěpařováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HV_BPBakalářská práce V. Richterz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:HV_BPdBakalářské práce - Dokončení V. Richterz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
PdF:HV_BPpBakalářská práce - Projekt V. Richterz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
8 kreditů

Další aplikace