PdF NTE2vp Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TI2002Tvorba www aplikací J. Strachz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 1P
PdF:TI2007Databáze a informační systémy na ZŠ J. Strachz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2P
PdF:TI2011Didaktika – elektrotechnika a elektronika J. Hrbáčekzk 1/2/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).5 3Z
PdF:TI2012Konstruování a parametrické modelování P. Sládekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 3P
PdF:TI2016Didaktika - exkurze J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 4P
PdF:TI2017Novinky ve vědě a technice Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 4P
PdF:TI2018Aplikace výpočetní techniky na ZŠ 2 M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 4-
PdF:TI2019Internacionalizace v technické a informační výchově Z. Hodisz 0/0/0- 4-
17 kreditů

Povinně-volitelné předměty

3 předměty za studium (6kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TI2003Praktické činnosti na ZŠ (dřevo, kovy, plasty) Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 1-
PdF:TI2004Ekonomika v domácnosti a podnikání Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 1-
PdF:TI2005Interaktivita a e-learning ve vzdělávání M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 1-
PdF:TI2008Programování J. Strachz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2-
PdF:TI2009Technická zájmová činnost – stavba a programování robotů J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2-
PdF:TI2010Počítačové sítě CCNA M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2-
PdF:TI2013Provoz a údržba domácnosti Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 3-
PdF:TI2014Technická zájmová činnost – praktická elektronika J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 3-
PdF:TI2015Projektové vyučování P. Hlaďoz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 3-
18 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TI2001Didaktika – dřevo, kovy J. Hrbáčekzk 1/2/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).5 1Z
PdF:TI2006Didaktika – informatika J. Hrbáčekzk 1/2/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).5 2Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:TI6002Učitelská praxe 2 Z. Hodisz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:TI6003Učitelská praxe 3 Z. Hodisz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů