PdF NGAL2Svp Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Název anglicky: Gallery Education and Arts Facilitation
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:GPm001Galerijní exkurze 1 O. Navrátilz 0/0/2 exkurze.2 1-
PdF:GPm005Zprostředkování architektury R. Horáčekk 0/2/02 2P
PdF:GPm006Tvůrčí psaní a vědecká práce Z. Fišerz 0/2/02 2P
PdF:GPm007Aktuality galerijní pedagogiky O. Navrátilz 0/1/01 3P
PdF:GPm011Slovesné aktivity v galerii Z. Fišerz 0/2/02 1P
PdF:GPm021Úvod do dějin umění I.: Architektura R. Horáčekzk 2/0/04 1Z
13 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studující musí v průběhu studia splnit minimálně 10 kr. v rámci povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:GPm008Autorský lektorský projekt 1 R. Horáčekzk 0/0/1 projekt.3 3P
PdF:GPm012Autorský lektorský projekt 2 R. Horáčekz 0/0/2 projekt.2 4P
PdF:GPm014Ateliér galerijní pedagogiky 1 H. Stadlerováz 0/2/02 2P
PdF:GPm015Proměny současného výtvarného umění R. Horáčekk 2/0/03 1P
PdF:GPm016Základy provozu umění V. Havlíkz 0/2/02 3P
PdF:GPm019Ateliér galerijní pedagogiky 2 R. Horáčekz 0/2/02 4P
14 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:GPm003Didaktika galerijní pedagogiky 1 – historie a teorie R. Horáčekk 2/0/03 1Z
PdF:GPm004Didaktika galerijní pedagogiky 2 – metodika a praxe H. Stadlerovák 0/2/03 2Z
PdF:GPm010Didaktika galerijní pedagogiky 3 – lektorské aktivity H. Stadlerováz 0/2/02 3Z
PdF:GPm013Teorie umění a interpretace výtvarného díla R. Horáčekz 0/2/02 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:GP6001Profesní praxe R. Horáčekz 0/0/5 praxe.2 1P
PdF:GP6002Galerijní praxe 1 R. Horáčekz 0/0/3 galerijní praxe.2 2P
PdF:GP6003Galerijní praxe 2 R. Horáčekz 0/0/3 galerijní praxe.2 2P
PdF:GP6011Seminář k profesní praxi R. Horáčekz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
7 kreditů