PdF NZE2vp Učitelství zeměpisu pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-ZE2 Učitelství zeměpisu pro základní školy

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Ze0152Nauka o krajině E. Hofmannzk 1/1/04 1P
PdF:Ze0157Fyzická geografie ČR E. Hofmannk 0/2/03 2P
PdF:Ze0158Socioekonomická geografie ČR E. Hofmannk 0/2/03 2P
PdF:Ze0159Terénní praxe - Česká republika H. Svobodováz 0/0/3.3 5 dní.3 2-
PdF:Ze0166Geography in English E. Hofmannz 0/0/0- 2-
PdF:Ze0169Regionální geografie Evropy P. Knechtzk 1/1/04 1P
PdF:Ze0170Regionální geografie světa 1 E. Hofmannk 0/2/03 3P
PdF:Ze0171Regionální geografie světa 2 E. Hofmannk 0/2/03 3P
23 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Ze0151Didaktika geografie 1 E. Hofmannz 0/2/02 1P
PdF:Ze0154Integrovaná terénní výuka - Jedovnice E. Hofmannz 0/0/3.3 5 dní.3 1P
PdF:Ze0156Didaktika geografie 2 P. Knechtk 1/1/03 2P
PdF:Ze0161Didaktika geografie 3 P. Knechtz 0/2/02 3P
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:Ze6002Učitelská praxe 2 P. Knechtz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:Ze6003Učitelská praxe 3 P. Knechtz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů