PřF KOND Fyzika kondenzovaných látek
Název anglicky: Condensed Matter Physics
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Požadavky ke státní doktorské zkoušce

Všeobecný přehled ve fyzice pevných látek a souvisejících oblastí. v rozsahu stanovovaném individuálně s přihlédnutím k tématu doktorské disertace.
Podrobné znalosti v oblastech:
- struktury krystalů a nekrystalických pevných látek,
- elektronových a vibračních stavů kondenzovaných látek ,
- rentgenových a optických metodik.

Požadavky na disertační práci

- Obsahuje obvykle ucelený přehled o stavu problematiky.
- Musí obsahovat vlastní výsledky, srozumitelně a dostatečně podrobně prezentované.
- Zřetelně musí být oddělen vlastní přínos.
- Obvykle by také měl být posouzen výhled dalších možností studia v dané oblasti.

Studijní a výzkumné povinnosti

Příprava disertační práce probíhá po celou dobu studia a činí minimálně 60% pracovní zátěže. Nejpozději do druhého semestru vytvoří student svůj individuální studijní plán (ISP) a předloží ho ke schválení oborové komisi.
Nejpozději do třetího roku studia, tj. do konce 6. semestru, student:
- absolvuje všechny předměty teoretické přípravy (povinné a zvolené po dohodě se školitelem v ISP), tvoří zhruba 20% pracovní zátěže (bod 4 doporučeného ISP) s výjimkou seminářů
- představí výsledky své práce (přednáška v angličtině) na ústavním semináři (bod 5 ISP)
- prokáže splnění povinností jazykové kompetence (bod 6 ISP)
- splní povinnosti spojené s pedagogickým rozvojem, maximálně 10% pracovní zátěže (bod 8 ISP)

Do konce studia, ideálně do konce standardní doby studia, tj. do konce 8. semestru, student:
- splní povinnost prezentace na zahraniční konferenci (bod 3 ISP)
- absolvuje minimálně měsíční stáž v zahraničí. Po dobu zahraniční stáže nemusí navštěvovat semináře ústavu.
- publikuje své výsledky v mezinárodním vědeckém časopise, tvoří 10% celkové pracovní zátěže (bod 2 ISP)
- zpracuje disertační práci a předloží žádost o obhajobu disertační práce (body 1 a 2 ISP)

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Kvantově-mechanická studie nových nitridů přechodových kovů, Koutná, Nikola (aktuální téma). Vedoucí: Mgr. Martin Friák, Ph.D.

Růst a studium struktury tenkých vrstev organických polovodičů, Fišer, Zbyněk (aktuální téma). Vedoucí: Mgr. Jiří Novák, Ph.D.

Theoretical study of electronic properties of high-Tc superconductors and other materials with strongly correlated electrons, Geffroy, Dominique Alain (2017). Vedoucí: prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (https://is.muni.cz/th/pydt8).

Electronic Structure of the High-Tc Cuprate Superconductors, Vašátko, Jiří (2016). Vedoucí: prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (https://is.muni.cz/th/fie9s).

Mechanismus katodoluminiscence monokrystalů YAG:Ce, Bok, Jan (2014). Vedoucí: RNDr. Petr Schauer, CSc. (https://is.muni.cz/th/c8bgh).

Optical response of low-dimensional structures, Klenovský, Petr (2013). Vedoucí: prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (https://is.muni.cz/th/wmzsz).

Dislocation Motion in Three-Dimensional Precipitated Crystals, Záležák, Tomáš (2013). Vedoucí: prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. (https://is.muni.cz/th/e66oa).

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F6720Seminář ÚFKL D. Munzarz 0/1/02*8 --
PřF:FK010Strukturní metody ve fyzice kondenzovaných látek O. Cahazk 2/1/03+2 1-
PřF:FK020Elektrodynamika pevných látek J. Humlíčekzk 2/1/03+2 2-
26 kreditů

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:FA015Statistical Physics of Particles and Fields R. von Ungez 2/1/04 4-
PřF:FB035Selected Chapters in Modern Optics R. von Ungek 1/1/03 2-
PřF:FC210Advanced Quantum Field Theory R. von Ungez 3/0/04 4-
PřF:FK110Propagátory a diagramatické poruchové přístupy ve fyzice kondenzovaných látek D. Munzarzk 2/1/03+2 1-
PřF:FK120Fyzika silně korelovaných elektronových systémů D. Munzarzk 2/1/03+2 2-
PřF:FK130Simulace Monte Carlo jako numerický nástroj D. Munzarzk 2/1/03+2 3-
26 kreditů