PřF FYGR Fyzická geografie
Název anglicky: Physical geography
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PřF D-FYGR_ Fyzická geografie

Povinné předměty

Rozvoj pedagogických zkušeností

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD001Rozvoj pedagogických zkušeností 1 V. Herberz 0/03 1-
PřF:ZD002Rozvoj pedagogických zkušeností 2 V. Herberz 0/03 2-
PřF:ZD003Rozvoj pedagogických zkušeností 3 V. Herberz 0/03 3-
PřF:ZD004Rozvoj pedagogických zkušeností 4 V. Herberz 0/03 4-
12 kreditů

Povinné předměty FG

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD150Základy vědecké práce a příprava vědecké publikace ve FG D. Nývltz 0/2/02 -P
2 kredity

Oborové semináře

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD161Oborový seminář z FG I R. Brázdilz 0/2/02 2-
PřF:ZD162Oborový seminář z FG II R. Brázdilz 0/2/02 4-
PřF:ZD163Oborový seminář z FG III R. Brázdilz 0/2/02 6-
PřF:ZD171Prezentační seminář z FG I D. Nývltz 0/2/02 2-
PřF:ZD172Prezentační seminář z FG II D. Nývltz 0/22 4-
PřF:ZD173Prezentační seminář z FG III D. Nývltz 0/22 6-
12 kreditů

Doktorská disertační práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD010Teze dizertační práce D. Nývltz 0/0/010 6P
PřF:ZD011Příprava dizertační práce I D. Nývltz 0/0/1515 1P
PřF:ZD012Příprava dizertační práce II D. Nývltz 0/0/1515 2P
PřF:ZD013Příprava dizertační práce III D. Nývltz 0/0/1515 3P
PřF:ZD014Příprava dizertační práce IV D. Nývltz 0/027 4P
PřF:ZD015Příprava dizertační práce V D. Nývltz 0/017 5P
PřF:ZD016Příprava dizertační práce VI D. Nývltz 0/030 6P
PřF:ZD017Příprava disertační práce VII D. Nývltz 0/030 7P
PřF:ZD018Příprava dizertační práce VIII D. Nývltz 0/0/020 8P
179 kreditů

Konference a publikace

Konference
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD024Přednáška na mezinárodní konferenci v anglickém jazyce D. Nývltz 0/0/05 --
PřF:ZD025Poster na mezinárodní konferenci D. Nývltz 0/0/03 --
8 kreditů
Publikace
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD021Prvoautorský článek Web of Science D. Nývltz 0/0/012 --
PřF:ZD022Prvoautorský článek (alespoň Scopus) D. Nývltz 0/0/010 --
PřF:ZD023Spoluautorský článek recenzovaný D. Nývltz 0/0/08 --
30 kreditů

Zahraniční stáž / Mezinárodní spolupráce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD026Zahraniční stáž / Mezinárodní spolupráce D. Nývltz 0/0/012 --
12 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD151Geosféra (geologie a geomorfologie) D. Nývltzk 4/0/012 -Z
PřF:ZD152Atmosféra (meteorologie a klimatologie) R. Brázdilzk 4/0/012 -Z
PřF:ZD153Hydrosféra (hydrologie, limnologie a glaciologie) M. Šulc Michalkovázk 4/0/012 -Z
PřF:ZD154Pedosféra (pedologie, pedogeografie) J. Burianovázk 4/0/012 -Z
PřF:ZD155Biosféra (biogeografie, (krajinná) ekologie) J. Divíšekzk 4/0/012 -Z
PřF:ZD156Vývoj přírodních systémů (paleogeografie, paleoklimatologie, paleoekologie) D. Nývltzk 4/0/012 -Z
72 kreditů