Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M02501 Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů (jednooborový)
Název anglicky: Animal physiology, immunology and developmental biology (jednooborový)
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PřF M025 Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0100Doktorský seminář ÚEB I J. Šmardaz 0/22 --
PřF:Bi0101Doktorský seminář ÚEB II J. Šmardaz 0/22 --
PřF:Bi9904Časopisový klub fyziologie živočichů I M. Váchaz 0/2/02 --
PřF:Bi9905Časopisový klub fyziologie živočichů II M. Váchaz 0/2/02 --
PřF:XD010MU Life Sciences Seminar V. Sklenářz 0/2/02 --
PřF:XD011MU Life Sciences Seminar V. Sklenářz 0/2/02 --
PřF:XD100Příprava disertační práce V. Kanickýz 0/030 --
PřF:XD101Studium literatury V. Kanickýz 0/015 --
PřF:XD102Pomoc při výuce V. Kanickýz 0/010 --
PřF:XD105Příprava publikace V. Kanickýz 0/010 --
PřF:XD106Odborná přednáška v cizím jazyce V. Kanickýz 0/010 --
PřF:XD109Praktická stáž V. Kanickýz 0/030 --
117 kreditů

Povinně volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XD103Předmět se v akreditačním období nevypisuje. -- 0/0- --
PřF:XD110Zahraniční pracovní pobyt V. Kanickýz 0/030 --
30 kreditů

Volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:BD010Teze dizertační práce J. Relichováz 0/023 --
23 kreditů

Další aplikace