PřF KADP Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Název anglicky: Cartography, geoinformatics and remote sensing
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PřF D-KADP_ Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Povinné předměty

Rozvoj pedagogických zkušeností

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD001Rozvoj pedagogických zkušeností 1 V. Herberz 0/03 1-
PřF:ZD002Rozvoj pedagogických zkušeností 2 V. Herberz 0/03 2-
PřF:ZD003Rozvoj pedagogických zkušeností 3 V. Herberz 0/03 3-
PřF:ZD004Rozvoj pedagogických zkušeností 4 V. Herberz 0/03 4-
12 kreditů

Povinné předměty KG

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD250Základy vědecké práce a příprava vědecké publikace P. Kubíčekz 0/2/02 1-
PřF:ZD263Příprava a realizace výzkumných oborových projektů T. Řezníkzk 0/0/412 --
14 kreditů

Oborové semináře

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD251Oborový seminář I M. Konečnýz 0/2/02 2-
PřF:ZD252Oborový seminář II M. Konečnýz 0/2/02 4-
PřF:ZD253Oborový seminář III M. Konečnýz 0/2/02 6-
PřF:ZD271Prezentační seminář z kartografie I P. Kubíčekz 0/2/02 2-
PřF:ZD272Prezentační seminář z kartografie II P. Kubíčekz 0/2/02 4-
PřF:ZD273Prezentační seminář z kartografie III P. Kubíčekz 0/2/02 6-
12 kreditů

Doktorská disertační práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD010Teze dizertační práce D. Nývltz 0/0/010 5-
PřF:ZD011Příprava dizertační práce I D. Nývltz 0/0/1515 1-
PřF:ZD012Příprava dizertační práce II D. Nývltz 0/0/1515 2-
PřF:ZD013Příprava dizertační práce III D. Nývltz 0/0/1515 3-
PřF:ZD014Příprava dizertační práce IV D. Nývltz 0/027 4-
PřF:ZD015Příprava dizertační práce V D. Nývltz 0/017 5-
PřF:ZD016Příprava dizertační práce VI D. Nývltz 0/030 6-
PřF:ZD017Příprava disertační práce VII D. Nývltz 0/030 7-
PřF:ZD018Příprava dizertační práce VIII D. Nývltz 0/0/020 8-
179 kreditů

Konference a publikace

Konference
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD024Přednáška na mezinárodní konferenci v anglickém jazyce D. Nývltz 0/0/05 --
PřF:ZD025Poster na mezinárodní konferenci D. Nývltz 0/0/03 --
8 kreditů
Publikace
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD021Prvoautorský článek Web of Science D. Nývltz 0/0/012 --
PřF:ZD022Prvoautorský článek (alespoň Scopus) D. Nývltz 0/0/010 --
PřF:ZD023Spoluautorský článek recenzovaný D. Nývltz 0/0/08 --
30 kreditů

Zahraniční stáž / Mezinárodní spolupráce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD026Zahraniční stáž / Mezinárodní spolupráce D. Nývltz 0/0/012 --
12 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZD264Teoretická kartografie P. Kubíčekzk 0/0/412 --
PřF:ZD265Aplikovaná kartografie Z. Stachoňzk 0/0/412 --
PřF:ZD266GIScience R. Štampachzk 0/0/412 --
PřF:ZD267Dálkový průzkum Země P. Kubíčekzk 0/0/412 --
48 kreditů