FF FNAEpV Archeologie
Název anglicky: Archaeology
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-AE_ Archeologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEM_01aMetodologický seminář I J. Macháčekz 0/2/05 1Z
FF:AEM_01bMetodologický seminář II J. Macháčekz 0/2/05 2Z
FF:AEM_02Vědecké vyhodnocení archeologických dat J. Macháčekk 0/2/05 2Z
FF:AEM_05aSeminář k psaní článku I J. Macháčekz 0/0/05 1Z
FF:AEM_05bSeminář k psaní článku II J. Macháčekz 0/0/05 2Z
FF:AEM_06Odborný článek J. Macháčekz 0/0/05 4Z
30 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student/ka z Bloků teoretických přednášek získá celkem 10 kreditů.

Blok teoretických přednášek k dějinám Evropy

Student/ka získá zkoušky ze 2 přednášek (10 kr.).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AEM_03aPaleolit a mezolit Evropy P. Tóthzk 2/0/05 1P
FF:AEM_03bNeolit a eneolit Evropy P. Tóthzk 2/0/05 2P
FF:AEM_03cDoba bronzová v Evropě K. Šabatovázk 2/0/05 2P
FF:AEM_03dDoba železná v Evropě P. Goláňovázk 2/0/05 4P
FF:AEM_03eDoba římská a doba stěhování národů v Evropě J. Macháčekzk 2/2/05 4P
FF:AEM_03fRaný středověk Evropy J. Macháčekzk 2/0/05 3P
FF:AEM_03gArcheologie vrcholného středověku Evropy P. Hrubýzk 2/0/05 3P
FF:AEM_03hStřední Evropa a Středomoří I V. Klontzazk 2/0/05 1P
FF:AEM_03iStřední Evropa a Středomoří II P. Goláňovázk 2/0/05 2P
45 kreditů