FF FNMUkJ Muzeologie
Název anglicky: Museology
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-MU_ Muzeologie

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUMKO_015Seminář k magisterské diplomové práci I. O. Kirschz 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (100 % cvičení).15 3P
FF:MUMKO_016Seminář k magisterské diplomové práci II. O. Kirschz 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (100 % cvičení).15 4P
FF:MUMKO_017Magisterská diplomová práce O. Kirschz 0/0/0 individuální konzultace.- 4P
FF:MUMKO_018Státní závěrečná zkouška magisterská O. KirschSZk 0/0/0 1 den.- 4P
30 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Obecná muzeologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUMKO_003Teoretická muzeologie P. Tišliarzk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 1Z
FF:MUMKO_005Muzejní management A. Křížovázk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (50 % přednášky).6 2Z
FF:MUMKO_007Vědecký výzkum a muzeologie P. Tišliark 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (50 % přednášky).5 1Z
FF:MUMKO_010Speciální muzeologie O. Kirschk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (50 % přednášky).5 3P
22 kreditů

Muzejní výstavnictví

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUMKO_002Teorie muzejního výstavnictví P. Tišliarzk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (100 % přednášky).6 1Z
FF:MUMKO_006Muzejní architektura P. Tišliark 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (100 % přednášky).5 4P
FF:MUMKO_011Muzejně výstavní kritika A. Křížovák 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (100 % cvičení).5 2P
FF:MUMKO_019Výstavní muzejní didaktika P. Tišliark 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (50 % přednášky).5 3P
21 kreditů

Muzejní pedagogika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUMKO_001Úvod do muzejní pedagogiky V. Jůvazk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (100 % přednáška).6 1Z
FF:MUMKO_004Muzejní psychologie V. Jůvak 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (50 % přednáška).6 2Z
FF:MUMKO_008Inkluzivní muzejní pedagogika V. Jůvak 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (50 % přednáška).5 3P
FF:MUMKO_009Prezentační muzejní didaktika V. Jůvazk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (100 % přednáška).5 4P
22 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUMKO_012Příprava a realizace výstav I. P. Tišliarz 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (100 % přednáška).7 2P
FF:MUMKO_013Příprava a realizace výstav II. P. Tišliarzk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (50 % přednáška).7 3Z
14 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUMKO_B001Studijní exkurze O. Kirschz 0/0/0 3 dny.7 --
FF:MUMKO_B002The Special Topics of Museology P. Tišliarz 2/0/05 --
FF:MUMKO_B003Encyklopedie Brna I. Loskotováz 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (100 % cvičení).5 --
FF:MUMKO_B004Stáž z muzejní pedagogiky L. Jagošovák 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (100 % cvičení).5 --
FF:MUMKO_B005Forum of Museology P. Tišliarz 2/0/05 --
FF:MUMKO_B006Muzejní praxe L. Jagošováz 0/0/08 --
35 kreditů