FF FNMUkJ Muzeologie
Název anglicky: Museology
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-MU_ Muzeologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUMKO_015Seminář k magisterské diplomové práci I. O. Kirschz 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (100 % cvičení).15 3P
FF:MUMKO_016Seminář k magisterské diplomové práci II. O. Kirschz 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (100 % cvičení).15 4P
FF:MUMKO_017Magisterská diplomová práce O. Kirschz 0/0/0 individuální konzultace.- 4P
FF:MUMKO_018Státní závěrečná zkouška magisterská O. KirschSZk 0/0/0 1 den.- 4P
30 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Obecná muzeologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUMKO_003Teoretická muzeologie P. Tišliarzk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin.6 1Z
FF:MUMKO_005Muzejní management A. Křížovázk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (50 % přednášky).6 2Z
FF:MUMKO_007Vědecký výzkum a muzeologie P. Tišliark 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (50 % přednášky).5 1Z
FF:MUMKO_010Speciální muzeologie O. Kirschk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (50 % přednášky).5 3P
22 kreditů

Muzejní výstavnictví

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUMKO_002Teorie muzejního výstavnictví P. Tišliarzk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (100 % přednášky).6 1Z
FF:MUMKO_006Muzejní architektura P. Tišliark 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (100 % přednášky).5 4P
FF:MUMKO_011Muzejně výstavní kritika A. Křížovák 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (100 % cvičení).5 2P
FF:MUMKO_019Výstavní muzejní didaktika P. Tišliark 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (50 % přednášky).5 3P
21 kreditů

Muzejní pedagogika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUMKO_001Úvod do muzejní pedagogiky V. Jůvazk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (100 % přednáška).6 1Z
FF:MUMKO_004Muzejní psychologie V. Jůvak 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (50 % přednáška).6 2Z
FF:MUMKO_008Inkluzivní muzejní pedagogika V. Jůvak 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (50 % přednáška).5 3P
FF:MUMKO_009Prezentační muzejní didaktika V. Jůvazk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (100 % přednáška).5 4P
22 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUMKO_012Příprava a realizace výstav I. P. Tišliarz 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (100 % přednáška).7 2P
FF:MUMKO_013Příprava a realizace výstav II. P. Tišliarzk 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (50 % přednáška).7 3Z
14 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student/ka z povinně volitelných předmětů splní alespoň 11 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUMKO_B001Studijní exkurze O. Kirschz 0/0/0 3 dny.7 --
FF:MUMKO_B002The Special Topics of Museology P. Tišliarz 2/0/05 --
FF:MUMKO_B003Encyklopedie Brna I. Loskotováz 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (100 % cvičení).5 --
FF:MUMKO_B004Stáž z muzejní pedagogiky L. Jagošovák 0/0/0 4 bloky po 6 hodinách + e-learning 8 hodin (100 % cvičení).5 --
FF:MUMKO_B005Forum of Museology P. Tišliarz 2/0/05 --
FF:MUMKO_B006Muzejní praxe L. Jagošováz 0/0/08 --
35 kreditů