FF FBETkJ Etnologie
Název anglicky: Ethnology
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-ET_ Etnologie

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Volitelné předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských kombinovaných studijních programech získat alespoň 5 kreditů z Volitelných předmětů z celouniverzitní nabídky.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA120Seminář k bakalářské diplomové práci D. Drápalaz 0/2/05 5P
FF:ETBA121Bakalářská diplomová práce D. Drápalaz 0/0/010 6P
15 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA100Kapitoly z dějin české etnologie I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA101Kapitoly z dějin české etnologie II D. Drápalazk 2/0/04 2Z
FF:ETBA102Náboženství a sociální vědy R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA103Historická religiozita v českých zemích R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
FF:ETBA105Etnické procesy a Evropa I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5P
FF:ETBA106Etnické procesy a Evropa II M. Válkazk 2/0/04 6P
FF:ETBA108Úvod do folkloristiky M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 2Z
FF:ETBA109Systematika lidové kultury M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 1P
FF:ETBA110Člověk a společnost M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA111Úvod do etnologie M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA112Etnologie v dějinách M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA113Etnologický proseminář D. Drápalaz 0/2/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.3 1Z
FF:ETBA114Metody a techniky etnologického výzkumu R. Doušekz 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA115Homo faber I M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA116Homo faber II M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
FF:ETBA117Sídlo a dům M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5P
FF:ETBA118Oděvní kultura A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA26Státní závěrečná zkouška bakalářská D. DrápalaSZk 0/0/0- 6Z
FF:ETBB107Péče o kulturní dědictví I A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBB108Péče o kulturní dědictví II D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
75 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Blok 1 zahrnuje základní sumu informací směřujících k poznání dílčích tematických okruhů materiálních a nemateriálních forem tradiční kultury středoevropského prostoru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA104Úvod do folkloristiky - seminář M. Pavlicováz 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBA123Odborná exkurze D. Drápalaz 0/15/0 Kombinované studium 6 hodin přímé výuky v semestru.2 2-
FF:ETBB110Kulturní a sociální procesy R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB117K sociální kultuře D. Drápalak 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3-
FF:ETBB63Úvod do urbánní etnologie D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4-
FF:ETBB65Úvod do etnomuzikologie D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
22 kreditů

Blok 2

Blok 2 zahrnuje předměty s důrazem na propojení teoretické výuky s praktickým aplikováním získaných znalostí na dílčích (semestrálních, seminárních) pracích a projektech, případně v aplikované sféře.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA124Terénní výzkum I D. Drápalaz 0/40/04 2-
FF:ETBA127Terénní výzkum II D. Drápalaz 0/80/0 Kombinované studium 2 hodiny přímé výuky v semestru.4 4-
FF:ETBA130Muzejní praxe D. Drápalaz 0/60/0 Kombinované studium 8 hodin přímé výuky v semestru.5 4-
FF:ETBB101Evropská etnologie jako badatelský diskurz D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBB109Regionální typy lidového oděvu A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4-
FF:ETBB111Historické prameny v etnologii D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBB112Základy etnokartografie D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
29 kreditů

Blok 3

Blok 3 je orientován na přiblížení etnické problematiky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBB115Národnostní menšiny v ČR D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 6-
FF:ETBB116Češi v zahraničí D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB118K teorii etnicity D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 6-
12 kreditů

Blok 4

Blok 4 je zaměřen na přiblížení problematiky masové (populární) kultury a interakci s kulturou tradiční.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBB113Masová kultura M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
4 kredity

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA107Pramenné studium a terénní výzkum D. Drápalak 2/0/0 Kombinované studium 4 hodin přímé výuky v semestru.4 --
FF:ETBB114Sondy z etnologických výzkumů I D. Drápalazk 0/2/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 --
FF:ETBB119Sondy z etnologických výzkumů II D. Drápalazk 0/2/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 --
FF:ETBB127Bibliografie a elektronické informační zdroje D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 --
16 kreditů