FF FNCSpJ Čínská studia
Název anglicky: Chinese Studies
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-CS_ Čínská studia

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KSCA698Seminář k magisterské diplomové práci I L. Olivovák 0/2/05 1P
FF:KSCA699Seminář k magisterské diplomové práci II L. Olivovák 0/2/05 2P
FF:KSCDM19Magisterská diplomová práce z kulturních studií Číny L. Olivovák 0/0/010 --
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KSCA605Kulturní antropologie Číny L. Olivovázk 1/1/05+1 1Z
FF:KSCA606Konstruování identity v moderní Číně D. Vávrazk 1/1/05+1 2P
FF:KSCA607Politický a společenský systém ČLR L. Olivovázk 1/1/05+1 2P
FF:KSCA651Praktická čínština pro magisterské studium I Z. Pospěchováz 0/4/06 --
FF:KSCA652Praktická čínština pro magisterské studium II Z. Pospěchováz 0/4/06 --
FF:KSCA653Praktická čínština pro magisterské studium III Z. Pospěchováz 0/4/06 --
FF:KSCA654Praktická čínština pro magisterské studium IV Z. Pospěchováz 0/4/06 --
FF:KSCA655Čínština pro akademickou práci I W. Luk 0/2/05 3P
FF:KSCA656Čínština pro akademickou práci II W. Luk 0/2/05 4P
52 kreditů

Povinně volitelné předměty

blok studia čínské kultury

Tato sekce obsahuje nabídku předmětů zabývající se různými aspekty moderní čínské kultury, společnosti, politiky. Z předmětů v této sekci si student vybírá předměty dle svého zájmu. Za celé studium v této sekci povinně získá minimálně 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KSCA608Čína v mezinárodních vztazích L. Olivovázk 1/1/05+1 --
FF:KSCB702Dějiny Komunistické strany Číny L. Olivovák 1/1/05 --
FF:KSCB706Taiwanese Identity in Popular Culture D. Vávrak 1/1/05 --
FF:KSCB708Understanding Chinese Political Rhetoric: A Cross-Strait Perspective W. Luk 1/1/05 --
FF:KSCB714Constructing Identity in Modern China - seminar D. Vávrak 1/1/05 --
FF:KSCB715Kulturní antropologie Číny - seminář L. Olivovák 1/1/05 --
FF:KSCB803Fieldwork and interview-based research in Chinese studies L. Olivovák 1/1/05 --
36 kreditů

jazykový blok

Tato sekce obsahuje nabídku předmětů zaměřených na komplexní rozvoj pokročilých znalostí moderní čínštiny. Z předmětů v této sekci si student vybírá předměty dle svého zájmu. Za celé studium v této sekci povinně získá minimálně 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KSCB850Translation Studies for Chinese Majors: The Case of Taiwan Mandarin and English W. Luk 1/1/05 --
FF:KSCB902Chinese in Popular Culture for MA. program D. Vávrak 0/2/05 --
FF:KSCB910Intenzivní konverzace pro magisterské studium Z. Pospěchovák 0/3/06 --
FF:KSCB911Reading Modern Chinese Sources L. Olivovák 0/2/05 --
FF:KSCB912Intenzivní konverzace pro magisterské studium II Z. Pospěchovák 0/4/05 --
FF:KSCB913Reading in Chinese literature in baihua L. Olivovák 0/2/05 --
FF:KSCB916Online intenzivní konverzace pro magisterské studium I T. Hegerovák 0/4/05 --
FF:KSCB917Online intenzivní konverzace pro magisterské studium II T. Hegerovák 0/4/05 --
41 kreditů

Volitelné předměty