Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS SPR12 Sociální práce makro – inovace v organizacích
Název anglicky: Social Work Macro - Innovations in Organisations
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-SPR Sociální práce

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Diplomové práce se týkají tři předměty: SPR598 Metodologie závěrečné práce (zapisuje se ve druhém semestru), SPR581 Konceptualizace diplomové práce (zapisuje se ve třetím semestru) a SPR519 Diplomový seminář (zapisuje se ve čtvrtém semestru).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR598Metodologie závěrečné práce K. Kubalčíkováz 2/0/02 2Z
FSS:SPR581Konceptualizace diplomové práce (MAG-PR) K. Kubalčíkováz 0/2/08 3P
FSS:SPR519Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/010 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Přičítá se povinné 4 kredity za doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině na úrovni C1 podle evropského referenčního rámce – SERR

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR405Evaluační výzkum pro SPR J. Winklerzk 2/2/012 1Z
FSS:SPR408Přístupy v sociální práci - vyjednávání a mediace K. Kubalčíkovázk 1/1/010 1P
FSS:SPR467Odborná praxe a supervize pro magisterské studium L. Musilz 1/1/5 Celkem 80 hodin praxe.6 3P
FSS:VPL513Tvorba a implementace veřejných programů T. Sirovátkazk 0/2/012 1P
40 kreditů

Volitelné předměty

Doporučujeme volit předměty níže uvedené, které nejsou absolvovány v rámci specializace; případně jakýkoliv z celo-univerzitní nabídky. Nutno vybrat nejméně 6 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR406Služby pro seniory K. Kubalčíkovázk 1/1/08 2-
FSS:SPR430Sociální práce s mládeží K. Kubalčíkovázk 1/1/08 2-
FSS:SPR440Sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami K. Kubalčíkováz 1/1/06 3-
FSS:SPR451Vzdělávací supervize a koučink K. Kubalčíkovázk 1/1/08 2-
FSS:SPR463Sociální práce s klientem v modelu růstu V. Satirové K. Kubalčíkovázk 1/1/08 3-
FSS:SPR505Migrace a menšiny v ČR a ve střední Evropě K. Kubalčíkovázk 1/1/08 3-
FSS:SPR508Kriminalita a sociální práce s pachateli K. Kubalčíkovázk 1/1/04 2-
50 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Student je povinen nejpozději v rámci zápisu do 2. semestru svého studia rozhodnout, kterou ze specializací bude ve svém studiu pokračovat.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR477Institucionalizace a organizace sociální práce K. Kubalčíkovázk 1/1/010 3Z
FSS:SPR478Strategické plánování pro veřejné a sociální cíle K. Kubalčíkovázk 1/1/012 2P
FSS:VPL435Teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 1/1/010 2-
32 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Povinně zvolte jeden z pěti předmětů Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR469Sebezkušenostní skupina a rozvoj K. Kubalčíkováz 0/2/06 2P
FSS:SPR474Působení na sociální prostředí klienta K. Kubalčíkovázk 1/1/010 3P
FSS:SPR479Participativní přístup v sociální práci s klientem K. Kubalčíkovázk 1/1/010 2P
FSS:VPL434Programy sociálního rozvoje organizací T. Sirovátkazk 1/1/010 3P
FSS:VPL457Genderové aspekty trhu práce a související politiky B. Plasovázk 1/1/010 2P
46 kreditů
Blok 2

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 2.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR466Cultural Minorities in Central and Eastern Europe. Perspective of Socio-cultural Anthropology K. Kubalčíkovázk 0/0/08 2-
FSS:SPR470Gender Perspectives in Social Work Practice M. Frišaufovázk 1/1/08 2-
16 kreditů

Další aplikace