FF FBARpV Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-AR_ Archivnictví

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1A300Úvod do studia historických věd S. Bártaz 1/1/03 1Z
FF:AR1A301Základy PVH pro archiváře P. Barzk 1/1/03 1Z
FF:AR1A302Základy práce s archivními prameny Z. Svitákz 0/2/02 2Z
FF:AR1A306Latina I T. Weissarz 0/2/02 1-
FF:AR1A307Latina II Z. Čermáková Lukšováz 0/2/02 2-
FF:AR1A308Latina III P. Ševčíkzk 0/2/03 3-
FF:AR1A309Němčina IV M. Plevazk 0/2/03 4-
FF:AR1A312Latinské písmo a knižní kultura ve středověku II (1200-1500) D. Havelzk 1/1/04 3P
FF:AR1A313Latinské písmo v novověku D. Havelk 1/1/03 4Z
FF:AR1A315Úvod do diplomatiky Z. Svitákzk 1/0/02 2Z
FF:AR1A317Diplomatika v době novověku I Z. Svitákzk 2/0/04 4Z
FF:AR1A318Diplomatika v době novověku II Z. Svitákk 2/0/03 5Z
FF:AR1A319Moderní diplomatika J. Jelínekk 1/0/03 6-
FF:AR1A320Chronologie a metrologie D. Kalhouszk 1/1/02 1-
FF:AR1A331Státní správa 1526-1790 Z. Svitákzk 1/1/03 3P
FF:AR1A332Státní správa 1790-1945 Z. Svitákzk 2/1/05 4P
FF:AR1A333Státní správa po roce 1945 T. Dvořákzk 1/1/03 5P
FF:AR1A339Archivnictví I S. Bártak 1/1/03 2P
FF:AR1A339aOdborná praxe I S. Bártaz 0/0/0 týdenní praxe v rozsahu 40 hodin v AMB.2 2P
FF:AR1A340Archivnictví II S. Bártazk 1/1/03 3P
FF:AR1A341Informační technologie v archivnictví S. Bártaz 1/1/02 4P
60 kreditů