FF FBARpV Archivnictví
Název anglicky: Archival Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-AR_ Archivnictví

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AR1A200Úvod do studia PVH a archivnictví I P. Elbelz 2/0/01 1-
FF:AR1A201Úvod do studia PVH a archivnictví II P. Elbelzk 2/0/02 2-
FF:AR1A202Úvod do práce s prameny I Z. Svitákz 0/2/02 1-
FF:AR1A203Úvod do práce s prameny II Z. Svitákz 0/2/02 2-
FF:AR1A206Němčina I P. Elbelz 0/2/02 1-
FF:AR1A207Němčina II P. Elbelz 0/2/02 2-
FF:AR1A208Němčina III P. Elbelzk 0/2/02 3-
FF:AR1A210Latina I L. Mazalováz 0/2/02 1-
FF:AR1A211Latina II L. Mazalováz 0/2/02 2-
FF:AR1A212Latina III L. Mazalovázk 0/2/02 3-
FF:AR1A215Archivnictví I S. Bártazk 1/1/02 1P
FF:AR1A215aOdborná praxe I S. Bártaz 0/0/0 týdenní praxe v rozsahu 40 hodin v AMB.1 2P
FF:AR1A216Archivnictví II S. Bártak 1/1/02 2P
FF:AR1A216aOdborná praxe II S. Bártaz 0/0/0 týdenní praxe v rozsahu 40 hodin v MZA.2 3P
FF:AR1A217Archivnictví III S. Bártak 2/0/02 3P
FF:AR1A220Úvod do diplomatiky Z. Svitákzk 2/0/02 3Z
FF:AR1A221Středověká diplomatika P. Elbelzk 2/1/03 4P
FF:AR1A223Diplomatika v době novověku I Z. Svitákk 2/0/02 5Z
FF:AR1A224Diplomatika v době novověku II Z. Svitákzk 2/0/03 6Z
FF:AR1A230Státní správa do r. 1620 Z. Svitákzk 2/0/02 2P
FF:AR1A231Státní správa 1620-1848 Z. Svitákk 2/0/02 3P
FF:AR1A232Státní správa 1848-1918 L. Fasorak 1/1/02 4P
FF:AR1A233Státní správa 1918-1945 L. Vykoupilk 1/1/02 5P
FF:AR1A234Státní správa po 1945 T. Dvořákk 1/1/02 6P
FF:AR1A242Latinské písmo ve středověku II (1200-1500) D. Havelzk 1/1/03 5P
FF:AR1A243Latinské písmo v novověku D. Havelk 1/1/02 6Z
FF:AR1A244Chronologie a metrologie H. Krmíčkovázk 1/1/02 1-
FF:AR1A245Numismatika P. Elbelk 1/1/03 4-
FF:AR1A247Sfragistika, heraldika, genealogie I T. Krejčíkk 1/1/02 3-
60 kreditů