FF FBHIpV Historie
Název anglicky: History
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-HI_ Historie

Povinné předměty (60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIAb01Úvod do studia dějepisu M. Wihodak 2/0/04 1Z
FF:HIAb01IProseminář I T. Malýz 0/2/03 1Z
FF:HIAb01IIProseminář II T. Malýzk 0/2/03 2Z
FF:HIAb02Úvod do historikovy práce M. Wihodak 0/0/0 blokově.3 1-
FF:HIAb06bStředověké dějiny českých zemí L. Janz 0/0/03 2P
FF:HIAb06eObecné dějiny středověku M. Wihodazk 1/1/03 3P
FF:HIAb06uÚvod do studia středověkých dějin L. Jank 1/1/03 1Z
FF:HIAb07bDějiny raného novověku českých zemí B. Chocholáčz 1/1/03 3P
FF:HIAb07eObecné dějiny raného novověku T. Knozzk 1/1/03 4P
FF:HIAb07uÚvod do dějin raného novověku T. Knozk 1/1/03 2Z
FF:HIAb08bDějiny českých zemí v 19. století L. Fasoraz 1/1/03 4P
FF:HIAb08eObecné dějiny 19. století J. Hanušzk 1/1/03 5P
FF:HIAb08uÚvod do moderních dějin J. Německ 1/1/03 3Z
FF:HIAb09bDějiny Československa 20. století J. Němecz 1/1/03 5P
FF:HIAb09eObecné dějiny 20. století D. Nečasovázk 1/1/03 5P
FF:HIAb10Dějiny idejí T. Borovskýk 1/1/03 6-
FF:HIAb11Hospodářské a sociální dějiny B. Chocholáčk 1/1/03 5-
FF:HIAb13Dějiny dějepisectví P. Bočekk 1/1/04 5P
FF:HIAb14INěmčina I A. Urválekz 0/2/02 3-
FF:HIAb14IINěmčina II A. Urválekzk 0/2/02 4-
60 kreditů