FF FBHIpV Historie
Název anglicky: History
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-HI_ Historie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIAb01Úvod do studia dějepisu M. Wihodak 2/0/04 1Z
FF:HIAb01IProseminář I T. Malýz 0/2/03 1Z
FF:HIAb01IIProseminář II T. Malýzk 0/2/03 2Z
FF:HIAb02Úvod do historikovy práce M. Wihodak 0/0/0 blokově.3 1-
FF:HIAb06bStředověké dějiny českých zemí L. Janz 1/1/03 2P
FF:HIAb06eObecné dějiny středověku M. Wihodazk 1/1/03 3P
FF:HIAb06uÚvod do studia středověkých dějin L. Jank 1/1/03 1Z
FF:HIAb07bDějiny raného novověku českých zemí B. Chocholáčz 1/1/03 3P
FF:HIAb07eObecné dějiny raného novověku T. Knozzk 1/1/03 4P
FF:HIAb07uÚvod do dějin raného novověku T. Malýk 1/1/03 2Z
FF:HIAb08bDějiny českých zemí v 19. století L. Fasoraz 1/1/03 4P
FF:HIAb08eObecné dějiny 19. století J. Hanušzk 1/1/03 5P
FF:HIAb08uÚvod do moderních dějin J. Německ 1/1/03 3Z
FF:HIAb09bDějiny Československa 20. století J. Němecz 1/1/03 5P
FF:HIAb09eObecné dějiny 20. století D. Nečasovázk 1/1/03 5P
FF:HIAb10Dějiny idejí T. Borovskýk 1/1/03 6-
FF:HIAb11Hospodářské a sociální dějiny B. Chocholáčk 1/1/03 5-
FF:HIAb13Dějiny dějepisectví P. Bočekzk 1/1/04 5P
FF:HIAb14INěmčina I A. Urválekz 0/2/02 3-
FF:HIAb14IINěmčina II A. Urválekzk 0/2/02 4-
60 kreditů