FF FBCJpV Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-CJ_ Český jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

34 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ01Proseminář ke studiu jazyka J. Vojtováz 0/1/02 1P
FF:CJJ04Současný český jazyk – morfologie M. Zikovázk 1/2/04 2Z
FF:CJJ05Současný český jazyk – norma a kodifikace I J. Vojtováz 0/2/04 2P
FF:CJJ06Současný český jazyk – syntax P. Cahazk 0/2/04 3Z
FF:CJL01Úvod do studia literatury pro bakalářské studium - přednáška H. Bočkovázk 2/0/04 1Z
FF:CJL02Starší česká literatura pro bakalářské studium H. Bočkovázk 0/2/04 5Z
FF:CJL03Česká literatura 19. století pro bakalářské studium Z. Urválkovázk 0/2/04 2Z
FF:CJL04Česká literatura 1. pol. 20. století pro bakalářské studium L. Novákovázk 0/2/04 3Z
FF:CJL05Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku 21. stol. pro bakalářské studium Z. Fišerzk 0/2/04 4Z
34 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1: literatura

10 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB200Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška I H. Bočkováz 2/0/03 4P
FF:CJLB201Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška II H. Bočkováz 2/0/03 5P
FF:CJLB300Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška I Z. Urválkováz 2/0/03 1P
FF:CJLB301Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška II Z. Urválkováz 2/0/03 2P
FF:CJLB400Česká literatura 1. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška P. Bubeníčekz 2/0/03 3P
FF:CJLB402Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška Z. Fišerz 2/0/03 4P
18 kreditů

Blok 2: jazyk

16 kreditů, z každého bloku min. 1 kurz

Blok 2A: čeština pro praxi

min. 1 kurz

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB100Prezentace D. Hlaváčkovák 0/2/04 --
FF:CJBB75Základy využití korpusů (pro praxi) K. Osolsoběk 0/2/03 --
FF:CJBB78Současný český jazyk – norma a kodifikace II J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBB85Počítačové nástroje pro češtinu D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:PLIN020Editorská práce Z. Hladkáz 0/2/03 --
FF:PLIN030Korektorská cvičení I H. Žižkováz 0/2/03 --
FF:PLIN031Korektorská cvičení II H. Žižkováz 0/2/03 --
FF:PLIN052Copywriting D. Hlaváčkováz 0/2/04 --
26 kreditů
Blok 2B: diachronní lingvistika

min. 1 kurz

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA10Základy dialektologie Z. Hladkázk 0/2/04 5P
FF:CJBA51Historická mluvnice češtiny – přednáška P. Kosekk 2/0/04 4P
8 kreditů
Blok 2C: synchronní lingvistika

min. 1 kurz

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB105Korpusová lingvistika – přednáška D. Hlaváčkovázk 2/0/04 5P
FF:CJBB172Introduction to Czech Syntax P. Cahaz 2/0/05 3P
FF:CJBB80Stylistika – přednáška M. Křístekk 1/0/03 5P
FF:CJJ02Současný český jazyk – fonetika a fonologie M. Zikovázk 1/1/04 1P
FF:CJJ03Úvod do studia českého jazyka Z. Hladkázk 2/0/04 1P
FF:CJJ09Současný český jazyk – lexikologie Z. Hladkázk 0/2/04 4P
FF:CJJ10Současný český jazyk – stylistika M. Křístekzk 0/2/04 5P
FF:CJJ13Lexikologie a lexikografie – přednáška Z. Hladkák 1/0/03 4P
31 kreditů