FF FBCJpV Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-CJ_ Český jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: Tato šablona má pouze orientační charakter - pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu a příslušnou kontrolní šablonu.

Povinné předměty

34 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ01Proseminář ke studiu jazyka Z. Hladkáz 0/1/02 1P
FF:CJJ04Současný český jazyk – morfologie M. Zikovázk 1/2/04 2Z
FF:CJJ05Současný český jazyk – norma a kodifikace I J. Vojtováz 0/2/04 2P
FF:CJJ06Současný český jazyk – syntax P. Cahazk 0/2/04 3Z
FF:CJL01Úvod do studia literatury pro bakalářské studium - přednáška H. Bočkovázk 2/0/04 1Z
FF:CJL02Starší česká literatura pro bakalářské studium H. Bočkovázk 0/2/04 5Z
FF:CJL03Česká literatura 19. století pro bakalářské studium Z. Urválkovázk 0/2/04 2Z
FF:CJL04Česká literatura 1. pol. 20. století pro bakalářské studium L. Novákovázk 0/2/04 3Z
FF:CJL05Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku 21. stol. pro bakalářské studium Z. Fišerzk 0/2/04 4Z
34 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1: literatura

10 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB200Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška I H. Bočkováz 2/0/03 4P
FF:CJLB201Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška II H. Bočkováz 2/0/03 5P
FF:CJLB300Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška I Z. Urválkováz 2/0/03 1P
FF:CJLB301Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška II Z. Urválkováz 2/0/03 2P
FF:CJLB400Česká literatura 1. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška P. Bubeníčekz 2/0/03 3P
FF:CJLB402Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška Z. Fišerz 2/0/03 4P
18 kreditů

Blok 2: jazyk

16 kreditů, z každého bloku min. 1 kurz

Blok 2A: čeština pro praxi

min. 1 kurz

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB100Prezentace D. Hlaváčkovák 0/2/04 --
FF:CJBB178Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka L. Doležík 2/0/04 --
FF:CJBB75Základy využití korpusů (pro praxi) K. Osolsoběk 0/2/03 --
FF:CJBB78Současný český jazyk – norma a kodifikace II J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBB85Počítačové nástroje pro češtinu D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:PLIN020Editorská práce Z. Hladkáz 0/2/03 --
FF:PLIN030Korektorská cvičení I D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:PLIN031Korektorská cvičení II D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:PLIN052Copywriting Z. Hladkáz 0/2/04 --
30 kreditů
Blok 2B: diachronní lingvistika

min. 1 kurz

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA10Základy dialektologie Z. Hladkázk 0/2/04 5P
FF:CJBA51Historická mluvnice češtiny – přednáška P. Kosekk 2/0/04 4P
8 kreditů
Blok 2C: synchronní lingvistika

min. 1 kurz

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB105Korpusová lingvistika - přednáška D. Hlaváčkovázk 2/0/04 5P
FF:CJBB172Introduction to Czech Syntax P. Cahaz 2/0/05 3P
FF:CJBB80Stylistika – přednáška M. Křístekk 1/0/03 5P
FF:CJJ02Současný český jazyk - fonetika a fonologie M. Zikovázk 1/1/04 1P
FF:CJJ03Úvod do studia českého jazyka Z. Hladkázk 2/0/04 1P
FF:CJJ09Současný český jazyk – lexikologie Z. Hladkázk 0/2/04 4P
FF:CJJ10Současný český jazyk – stylistika M. Křístekzk 0/2/04 5P
FF:CJJ11Morfologie – přednáška M. Zikovák 2/0/04 2P
FF:CJJ12Fonologie – přednáška M. Zikovák 1/0/03 1P
FF:CJJ13Lexikologie a lexikografie - přednáška Z. Hladkák 1/0/03 4P
38 kreditů