FF FNPGpH Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-PG_ Pedagogika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Podmínky pro ukončení navazujícího magisterského studijního stupně (hlavní/maior, prezenční studium) jsou následující:
 
  1. získání nejméně 60 kreditů za povinné předměty ;
  2. 20 kreditů za dva úspěšně absolvované diplomové semináře;
  3. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM001Srovnávací pedagogika M. Rabušicovázk 1/1/06 1Z
FF:PGM002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 1/1/06 3Z
FF:PGM003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 1/1/06 3P
FF:PGM004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 1/1/04 1Z
FF:PGM005Pedagogická evaluace M. Polzk 1/1/06 2Z
FF:PGM006Kvantitativní výzkum M. Sedláčekzk 1/1/06 2P
FF:PGM007Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 1/1/06 1Z
FF:PGM101Inovace v české škole P. Novotnýz 1/1/04 --
FF:PGM102E-learning J. Zounekz 0/2/06 --
FF:PGM104Andragogika P. Novotnýz 1/1/04 --
FF:PGM106Analýza kvalitativních dat K. Šeďováz 0/2/06 --
FF:PGM201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0- 4P
FF:PGM202Magisterská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- 4P
60 kreditů

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGM008Seminář k magisterské diplomové práci I J. Zounekz 0/2/010 4P
FF:PGM009Seminář k magisterské diplomové práci II J. Zounekz 0/210 4P
20 kreditů