Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF FNSOPPpV Sociální pedagogika a poradenství
Název anglicky: Social pedagogy and counselling
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-SOPP_ Sociální pedagogika a poradenství

  • získání 40 kreditů za povinné a povinně volitelné předměty.

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PBM001Řízení lidských zdrojů P. Novotnýz 0/2/06 4P
FF:PBM002Sociální pedagogika D. Knotovázk 1/1/06 2Z
FF:PBM003Sociální a poradenské služby P. Hlaďozk 1/1/06 3Z
FF:PBM004Profesní etika pro sociální pedagogy D. Knotovázk 1/1/06 4P
FF:PBM006Sociální deviace P. Hlaďozk 1/1/06 1Z
FF:PBM127Praxe (individuální plán) D. Knotováz 0/0/0 70 hodin.6 2P
36 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PBM103Andragogika P. Novotnýz 1/1/04 2Z
FF:PBM104Didaktika vzdělávání dospělých P. Novotnýz 1/1/04 4Z
FF:PBM105Domácí násilí, týrání a zneužívání D. Knotováz 1/1/04 1P
FF:PBM106E-learning J. Zounekz 0/2/04 2Z
FF:PBM107Filozofie výchovy a vzdělání R. Švaříčekzk 1/1/04 1Z
FF:PBM108Geragogika D. Knotováz 1/1/04 1P
FF:PBM112Multikulturní pedagogika D. Knotováz 1/1/04 1P
FF:PBM113Práce s klientem B. Lazarováz 0/2/0 blokově.4 2P
FF:PBM114Právo pro sociální pedagogy D. Knotováz 1/1/04 1Z
FF:PBM115Probační a mediační služba D. Knotováz 1/1/04 4P
FF:PBM116Projektové plánování a řízení pro sociální pedagogy P. Novotnýz 1/1/04 3P
FF:PBM118Rozvoj komunikačních dovedností B. Lazarováz 1/1/04 3Z
FF:PBM120Sociálně pedagogická činnost a ekonomika v neziskovém sektoru F. Svobodaz 1/1/04 3P
FF:PBM123Kariérové poradenství L. Hlouškováz 1/1/04 3P
FF:PBM124Školní poradenství D. Knotovázk 1/1/04 2P
60 kreditů

Další aplikace