FF FBESTpJ Estetika
Název anglicky: Aesthetics
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-EST_ Estetika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESA300Seminář k bakalářské diplomové práci P. Osolsoběk 0/2/010 5P
FF:ESABDPBakalářská diplomová práce R. Niederlez 0/0/0- 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Studenti jsou povinni splnit všechny předměty, včetně bloků Shakespeare a Kulturní studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESA001Estetický proseminář R. Niederlek 0/2/04 1Z
FF:ESA003Seminář k dějinám estetiky R. Niederlek 0/2/04 2Z
FF:ESA005Kapitoly z dějin estetiky R. Niederlezk 2/0/05 3P
FF:ESA082Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku P. Osolsobězk 2/0/04+1 2P
FF:ESA093Dvorská kultura středověku a renesance L. Leek 0/2/04 3P
FF:ESA107Terminologický seminář k teorii umění R. Niederlezk 0/2/04 3Z
FF:ESA108Latina I. L. Leezk 0/2/04 1P
FF:ESA109Latina pro estetiku II. P. Osolsobězk 0/2/05 2P
FF:ESA112Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) P. Osolsobězk 1/1/04+1 5P
FF:ESA132Sémiotika a teorie komunikace R. Niederlezk 2/0/04+1 4Z
FF:ESA141Filosofie pro estetiku I. R. Niederlek 2/0/02 1P
FF:ESA142Filosofie pro estetiku II. R. Niederlezk 2/0/02 2P
FF:ESA191Forma a obsah jako estetické kategorie R. Niederlezk 1/14+1 4Z
FF:ESA199Estetika v Čechách a na Moravě P. Osolsobězk 1/1/04+2 3Z
FF:ESA215Estetika dvacátého století R. Niederlezk 2/0/04 3Z
FF:ESA225Úvod do estetiky a obecné teorie umění R. Niederlezk 2/0/05+1 1Z
FF:ESA283Roman Ingarden: Umělecké dílo literární P. Osolsoběk 0/0/04 4P
FF:ESB089Počítačové edice a prezentace P. Osolsobězk 1/1/04 2P
FF:ESB097Tematická exkurze R. Niederlek 0/2/03 3P
FF:ESB099Praxe v kulturní instituci R. Niederlek 0/3/06 5P
87 kreditů

Shakespeare

Studenti jsou povinni splnit alespoň 1 předmět.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESA043Shakespeare a etika ctností P. Osolsoběk 2/0/04 -P
FF:ESA052Shakespeare: umění a ctnost P. Osolsoběk 2/0/05 -P
FF:ESA054 -- 0/0- -P
FF:ESA056 -- 0/0- -P
9 kreditů

Evropská kulturní studia

Studenti jsou povinni splnit alespoň 5 předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESA911Evropská kulturní studia: Realismus v evropském umění R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA912Evropská kulturní studia: Mytologie a literatura R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA913Evropská kulturní studia: Krize kultury R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA914Evropská kulturní studia: Utopie P. Osolsoběk 2/04 --
FF:ESA915Evropská kulturní studia: Evropa a revoluce R. Niederlek 2/0/04 --
FF:ESA916Evropská kulturní studia: Antická tradice L. Leek 1/1/04 --
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti jsou povinni splnit alespoň 7 předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ARTS017Život po smrti v evropské literatuře a umění P. Osolsoběk 2/0/05 --
FF:ESA012Umělecké manifesty R. Niederlezk 2/0/04 --
FF:ESA030Søren Kierkegaard: existence a drama P. Osolsoběk 2/0/04 --
FF:ESA190Aesthetica perennis: estetika jako teorie krásy R. Niederlezk 1/1/04+1 --
FF:ESAA02Analytical Aesthetics R. Niederlek 0/24 --
FF:ESAA24Selected Chapters from the European Arts and Aesthetics R. Niederlek 2/0/05 --
FF:ESAA25Modernity and the Post-Modern in Art R. Niederlek 2/0/05 --
FF:ESAA28Social Art R. Niederlezk 2/0/05 --
FF:ESAA29Visual Art R. Niederlek 2/0/05 --
FF:ESAA31Arts – Aesthetics – Politics R. Niederlezk 2/05 --
FF:ESAA53The Concept of Courtly Culture and Love L. Leek 0/24 --
FF:ESAA55Shakespeare's Philosophy: Hamlet and the Tempest P. Osolsobězk 2/05 --
FF:ESAA58Shakespeare and the Spirit of Chivalry P. Osolsobězk 2/05 --
FF:ESB028Fantasy z pohledu estetiky P. Osolsoběk 1/1/04 --
FF:ESB031Teorie populární kultury R. Niederlek 1/1/04 --
FF:ESB038Estetika komiksu L. Leek 1/1/04 --
FF:ESB094Chesterton a Tolkien jako kritici umění P. Osolsoběk 1/1/04 --
FF:ESB122 -- 0/0- 4-
FF:ESB404 -- 0/0- --
FF:ESB406Krása a zánik - od romantismu k moderně H. Řehulkovák 1/1/04 --
FF:ESBA01The Aesthetics of Everyday Life L. Leek 1/1/05 --
86 kreditů

Volitelné předměty

Do počtu 180 kreditů studenti získají kredity z nabídky kurzů Masarykovy univerzity.