FF FDESTApJ Aesthetics and Culture Studies
Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-ESTA_ Aesthetics and Culture Studies

Úvodní informace / Pokyny

Posluchač doktorského studia si zapisuje každý semestr Doktorský seminář (ESDADS) a dále pak nejméně jeden z kursů, jejich doporučenou, nikoli však povinnou následnost naznačují kódy. Přitom dbá, aby za každý ukončený semestr získal alespoň 30 kreditů.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESDA01Theories of Art and Culture P. Osolsobězk 0/2/010 --
FF:ESDA02The Dissertation Theses P. Osolsobězk 0/2/010 --
FF:ESDA03A Research Paper P. Osolsoběz 0/2/010 --
FF:ESDA04Publication of the research results P. Osolsoběz 0/2/05 --
FF:ESDA05History of the Western Aesthetics and Fine Arts P. Osolsobězk 0/2/010 --
FF:ESDA06Concepts and Methods of the Aesthetic Theory R. Niederlezk 0/2/010 --
FF:ESDA07Text analysis I. (1st - 4th year of study) H. Řehulkovázk 0/2/040 --
FF:ESDA08A public presentation / conference L. Leezk 0/2/05 --
FF:ESDA09Educational stay in abroad L. Leezk 0/0/210 --
FF:ESDA11Semiotic and Structural Analysis R. Niederlezk 0/2/010 --
FF:ESDA12Ethical Criticism of Arts and Culture P. Osolsobězk 0/2/010 --
FF:ESDA16Tutorship and Teachings L. Leezk 0/2/010 --
FF:ESDADPDoctoral thesis (PhD) P. Osolsoběz 0/0/020 --
FF:ESDADSDoctoral seminar (each semester) P. Osolsoběk 0/2/040 --
FF:ESDAJ1Foreign language in use and research I. P. Osolsoběk 0/2/010 --
FF:ESDAJ2Foreign language in use and research II. L. Leek 0/2/010 --
FF:ESDAM1Methology in Humanities I. R. Niederlez 0/2/010 --
FF:ESDAM2Methology in Humanities II. R. Niederlek 0/2/010 --
240 kreditů