Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF MATVEG Statistika a analýza dat (na dostudování)
Název anglicky: Statistics and Data Analysis (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: PřF B-MAT Matematika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M1100Matematická analýza I R. Šimon Hilscherzk 4/2/06+3 --
PřF:M1110Lineární algebra a geometrie I M. Čadekzk 2/2/04+2 --
PřF:M1120Diskrétní matematika J. Rosickýzk 2/2/04+2 --
PřF:M2100Matematická analýza II R. Šimon Hilscherzk 4/2/06+3 --
PřF:M2110Lineární algebra a geometrie II M. Čadekzk 2/2/04+2 --
PřF:M2150Algebra I R. Kučerazk 2/2/04+2 --
PřF:M3100Matematická analýza III P. Hasilzk 4/2/06+3 --
PřF:M3121Pravděpodobnost a statistika I J. Koláčekzk 2/2/04+2 --
PřF:M3130Lineární algebra a geometrie III M. Čadekzk 2/2/04+2 --
PřF:M4122Pravděpodobnost a statistika II J. Koláčekzk 2/2/04+2 --
PřF:M4180Numerické metody I J. Koláčekzk 2/2/04+2 --
PřF:M5120Lineární statistické modely I S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M5160Obyčejné diferenciální rovnice I M. Veselýzk 2/2/04+2 --
PřF:M6444Stochastické modely markovského typu S. Katinazk 2/1/03+2 --
PřF:M6120Lineární statistické modely II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M6130Výpočetní statistika S. Katinazk 2/2/03+2 --
PřF:M6150Funkcionální analýza I M. Veselýzk 2/1/03+2 --
108 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M1160Úvod do programování I J. Pelikánk 2/2/04+1 --
PřF:M2120Finanční matematika I M. Kolářzk 2/1/03+2 --
PřF:M2160Úvod do programování II J. Pelikánk 2/2/04+1 --
PřF:M4110Lineární programování M. Kunczk 2/1/03+2 --
PřF:M4130Výpočetní matematické systémy J. Koláčekz 2/2/04 --
PřF:M4140Vybrané partie z matematické analýzy Z. Došlázk 4/2/06+3 --
PřF:M4100Matematická analýza IV R. Šimon Hilscherzk 2/2/04+2 --
PřF:M5140Teorie grafů M. Kunczk 2/1/03+2 --
PřF:M5180Numerické metody II J. Koláčekzk 2/1/03+2 --
PřF:M6110Pojistná matematika M. Kolářzk 2/1/03+2 --
PřF:M8DM1Data mining I S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M6170Analýza v komplexním oboru P. Zemánekzk 2/2/04+2 --
PřF:M8230Diskrétní deterministické modely Z. Pospíšilzk 2/2/04+2 --
FI:PB154Základy databázových systémů P. Zezulazk 2/1/03+2 --
FI:PV063Aplikace databázových systémů E. Hladkázk 2/13+2 --
82 kreditů

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M51XXBakalářská práce 1 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M61XXBakalářská práce 2 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
10 kreditů

Další aplikace