Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF MATVEJ Modelování a výpočty (na dostudování)
Název anglicky: Modelling and Calculations (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: PřF B-MAT Matematika

Povinný modul Matematické modelování a informační technologie

Povinné předměty

Studenti jsou povinni absolvovat všechny povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M1B201Lineární modely J. Slovákzk 4/2/06+3 --
PřF:M2B202Diferenciální a integrální počet P. Hasilzk 4/2/06+3 --
PřF:M3121Pravděpodobnost a statistika I J. Koláčekzk 2/2/04+2 --
PřF:M4B204Diskrétní matematika J. Slovákzk 4/2/06+3 --
PřF:Bi3101Úvod do matematického modelování J. Kalinazk 2/0/02+2 --
FI:IB000Matematické základy informatiky P. Hliněnýzk 2/2/14+2 --
PřF:M1VM01Algoritmizace úloh a numerické výpočty J. Koláčekk 2/13 --
PřF:M2VM02Předmět se v akreditačním období nevypisuje. -- 0/0- --
PřF:M3VM03Předmět se v akreditačním období nevypisuje. -- 0/0- --
PřF:M4VM04Numerické výpočty algebry J. Koláčekk 2/1/03 --
FI:IV109Modelování a simulace R. Pelánekzk 2/13+2 --
PřF:M5VM05Statistické modelování J. Koláčekzk 2/1/03+2 --
FI:PB154Základy databázových systémů P. Zezulazk 2/1/03+2 --
64 kreditů

Bakalářská práce

Studenti jsou povinni absolvovat oba předměty v této sekci a vypracovat bakalářskou práci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M51XXBakalářská práce 1 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M61XXBakalářská práce 2 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
10 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti jsou povinni získat alespoň 19 kreditů za povinně volitelné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB111Základy programování R. Pelánekzk 2/2/14+2 --
PřF:M1160Úvod do programování I J. Pelikánk 2/2/04+1 --
FI:PB071Principy nízkoúrovňového programování P. Švendazk 2/2/14+2 --
FI:PB161Programování v jazyce C++ N. Benešzk 2/2/03+2 --
FI:PB162Programování v jazyce Java T. Pitnerzk 2/2/03+2 --
FI:PV062Organizace souborů J. Staudekzk 2/02+2 --
31 kreditů

Volitelný modul

Volitelný modul Analýza signálů a dat

Povinné přeměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0440Lineární a adaptivní zpracování dat D. Schwarzzk 2/13+2 --
PřF:Bi5440Časové řady J. Holčíkzk 2/1/03+2 --
PřF:Bi6446Spektrální analýza časových řad L. Dušekzk 2/1/03+2 --
PřF:M5858Spojité deterministické modely I Z. Pospíšilzk 2/2/04+2 --
PřF:M6868Spojité deterministické modely II Z. Pospíšilk 2/2/04+1 --
PřF:M7120Spektrální analýza I R. Šimon Hilscherzk 2/15 --
31 kreditů

Volitelný modul Výpočetní chemie

Povinné předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C1020Obecná chemie J. Pinkaszk 4/0/04+2 --
PřF:C1040Obecná chemie - seminář J. Pinkasz 0/2/02 --
PřF:C2130Úvod do chemoinformatiky a bioinformatiky J. Kočazk 2/0/02+2 --
PřF:C2140Aplikovaná matematika pro chemiky Z. Křížzk 1/0/01+2 --
PřF:C2150Zpracování informací a vizualizace v chemii M. Prokopk 0/2/02+1 --
PřF:C3150Fyzikální chemie I - seminář M. Munzarováz 0/2/02 --
PřF:C3200Chemická literatura C. Mazalzk 1/0/01+2 --
PřF:C3210Strukturní bioinformatika J. Kočazk 1/0/01+2 --
PřF:C4020Fyzikální chemie II D. Hegerzk 2/0/02+2 --
PřF:C4040Fyzikální chemie II - seminář M. Munzarováz 0/2/02 --
PřF:C4660Fyzikální chemie I D. Hegerzk 2/0/02+2 --
PřF:C6310Symetrie molekul a krystalů M. Nečaszk 2/0/02+2 --
PřF:C7790Úvod do molekulového modelování P. Kulhánekzk 2/0/02+2 --
PřF:C9920Úvod do kvantové chemie a elektronové struktury molekul M. Munzarovázk 2/1/03+2 --
PřF:C9930Metody kvantové chemie M. Munzarovázk 1/1/02+2 --
53 kreditů

Volitelný modul Ekonomie

Povinné předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPE_MAE1Makroekonomie 1 L. Žídekzk 2/2/08 --
ESF:BPE_MIE1Mikroekonomie 1 M. Kvasničkazk 2/2/08 --
ESF:BPE_ZAEKZáklady ekonometrie D. Němeczk 2/2/08 --
24 kreditů

Volitelný modul Ekonomika a finance

Povinné předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPE_ZEKOZáklady ekonomie M. Jandovázk 2/0/04 --
ESF:BPF_BAN1Bankovnictví 1 D. Pánekzk 2/2/06 --
ESF:BPF_CZAFCvičení ze základů financí M. Svobodaz 0/2/04 --
ESF:BPF_FIRIFinanční řízení F. Kaloudazk 2/2/06 --
ESF:BPF_FITRFinanční trhy M. Svobodazk 2/2/06 --
ESF:BPF_FIU1Finanční účetnictví 1 J. Sedláčekzk 2/2/08 --
ESF:BPF_FIU2Finanční účetnictví 2 J. Sedláčekzk 2/2/08 --
ESF:BPF_POJ1Pojišťovnictví 1 S. Nečaszk 2/2/06 --
ESF:BPF_ZAFIZáklady financí M. Svobodazk 2/0/04 --
52 kreditů

Další aplikace