FF FNCJUpJ Učitelství českého jazyka a literatury
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-CJU_ Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Povinné předměty

POZOR: Tento plán platí pro studenty imatrikulované od podzimu 2021

Společný pedagogicko-psychologický základ

24 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
24 kreditů

Oborové kurzy

40 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ14Vademecum českého jazyka Z. Hladkák 2/0/04 1Z
FF:CJL09Česká literatura po r. 1989 pro magisterské studium – přednáška Z. Fišerk 2/0/04 1Z
FF:UCJL11Didaktika českého jazyka a literatury I M. Soleiman pour Hashemizk 0/2/03+2 1Z
FF:UCJJ02Komplexní jazykové rozbory ve školské praxi L. Velebováz 0/2/02 1P
FF:UCJL12Kapitoly ze světové literatury M. Soleiman pour Hashemik 1/2/04 1Z
FF:CJL10Modely literárněvědné interpretace pro magisterské studium Z. Fišerk 2/0/04 2P
FF:UCJJ04Didaktika českého jazyka a literatury II M. Soleiman pour Hashemizk 0/2/03+2 2Z
FF:UCJL13Kapitoly z moderní české literatury Z. Fišerz 0/2/04 2P
FF:CJJ16Vývoj spisovné češtiny P. Kosekk 2/0/04 3P
FF:UCJJ03Ortografie ve školské praxi L. Velebováz 0/2/04 3P
40 kreditů

Pedagogická praxe

24 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJUPP01JPedagogická praxe češtiny I - jednooborová Z. Fišerz 0/0/0 blokově.6 2P
FF:CJURS01JReflektivní seminář praxe češtiny I - jednooborové studium Z. Fišerz 0/1/02 2P
FF:CJUPP02JPedagogická praxe češtiny II - jednooborová Z. Fišerz 0/0/0 blokově.6 3P
FF:CJURS02JReflektivní seminář praxe češtiny II - jednooborové studium Z. Fišerz 0/0/0 blokově.2 3P
FF:CJUPP03JPedagogická praxe češtiny III - jednooborová Z. Fišerz 0/0/0 blokově.6 4P
FF:CJURS03JReflektivní seminář praxe češtiny III - jednooborové studium Z. Fišerz 0/0/0 blokově.2 4P
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1: literatura

celkem 8 kreditů, z oddílu A - profilující předměty je nuto vybrat minimálně 1 předmět

A - profilující předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJLB203Starší česká literatura pro magisterské studium - seminář H. Bočkovázk 0/2/03+1 4P
FF:CJLB303Česká literatura 19. století pro magisterské studium - seminář Z. Urválkovázk 0/2/03+1 3P
FF:CJLB404Česká literatura 1. pol. 20. století pro magisterské studium - seminář L. Novákovázk 0/2/03+1 2P
FF:CJLB405Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro magisterské studium - seminář Z. Fišerzk 0/2/03+1 1P
16 kreditů
B - doplňující předměty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UCJL10Vybrané kapitoly z didaktiky češtiny - přednáška Z. Fišerz 1/0/03 --
FF:CJLB603Literatura pro děti a mládež pro magisterské studium – seminář L. Novákovázk 0/2/04 --
FF:UCJL05Práce s recitátorem na střední škole Z. Fišerz 0/2/03 --
FF:CJLB101Mezery a nedourčenost v literárním díle J. Tlustýk 0/2/05 --
FF:CJLB102Literární kritika pro magisterské studium Z. Fišerz 0/2/04 --
FF:CJLB700Editování barokních textů I M. Soleiman pour Hashemiz 2/0/04 --
FF:CJLB701Editování barokních textů II M. Soleiman pour Hashemiz 0/2/04 --
FF:CJLB702Textologické a redakční dovednosti pro bohemisty H. Bočkovázk 2/0/05 --
FF:LMKA_a01Moderní literatura v evropském kulturním a mediálním kontextu I M. Kotásekzk 2/0/0 0.5 --
37 kreditů

Blok 2: jazyk

8 kreditů

Blok 2A: čeština pro praxi
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB178Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka L. Doležík 2/0/04 --
FF:CJBB190Školská syntax P. Kosekz 0/2/03 --
FF:CJBB54Teorie a praxe ortografie, kultura jazykového projevu J. Vojtováz 0/2/04 --
FF:CJBB85Počítačové nástroje pro češtinu D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
14 kreditů
Blok 2B: diachronní lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBA11Jazykový zeměpis v praxi Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:CJBA18Historická toponomastika J. Pleskalovák 2/0/04 --
FF:CJJ19Historická slovotvorba a syntax P. Kosekzk 0/2/05 --
FF:CJJ37Čeština v kontextu indoevropských jazyků (úvod do etymologie) P. Kosekzk 2/0/05 --
18 kreditů
Blok 2C: synchronní lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJA055Gramatika a lexikon češtiny P. Karlíkzk 2/0/06 --
FF:CJBB184Language Typology P. Cahaz 0/2/04 --
FF:CJBB66Pragmatika I P. Karlíkz 2/0/04 --
FF:CJBB110Pragmatika II P. Karlíkz 0/2/04 --
FF:CJBB72Úvod do jazykové kultury M. Křístekz 1/1/04 --
FF:CJJ21Approaches to Morphosyntax P. Cahak 1/1/06 --
28 kreditů

Předměty k diplomové práci

Jazykovědná dipl. práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UCJXJ01Seminář k magisterské diplomové práci I - jazykovědné Z. Hladkáz 0/0/08 3P
FF:UCJXJ02Seminář k magisterské diplomové práci II - jazykovědné Z. Hladkáz 0/0/08 4P
FF:UCJXJ03Magisterská diplomová práce - jazykovědná Z. Hladkáz 0/0/0- 4P
16 kreditů

Literárněvědná dipl. práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UCJXL01Seminář k magisterské diplomové práci I - literárněvědné, učitelské studium Z. Fišerz 0/0/08 3P
FF:UCJXL02Seminář k magisterské diplomové práci II - literárněvědné, učitelské studium Z. Fišerz 0/0/08 4P
FF:UCJXL03Magisterská diplomová práce - literárněvědná, učitelské studium Z. Fišerz 0/0/0- 4P
16 kreditů

Volitelné předměty

Blok 1: literatura

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UCJL06Teorie literatury pro bakalářské studium - překlenovací přednáška J. Tlustýzk 2/0/04 --
FF:UCJL07Starší česká literatura pro bakalářské studium - překlenovací seminář H. Bočkovázk 0/2/04 --
8 kreditů

Blok 2: jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB133Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář P. Kosekz 0/2/04 --
FF:CJBB179Syntax češtiny - překlenovací seminář P. Karlíkzk 0/2/04 --
8 kreditů