FF FNCJUpV Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-CJU_ Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

POZOR: Tento plán platí pro studenty imatrikulované od podzimu 2021

Oborové kurzy

28 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ14Vademecum českého jazyka Z. Hladkák 2/0/04 1Z
FF:CJL09Česká literatura po r. 1989 pro magisterské studium – přednáška Z. Fišerk 2/0/04 1Z
FF:UCJL11Didaktika českého jazyka a literatury I Z. Fišerk 0/2/03 1Z
FF:UCJJ02Komplexní jazykové rozbory ve školské praxi R. Čechz 0/2/02 1P
FF:UCJL12Kapitoly ze světové literatury M. Soleiman pour Hashemik 2/2/04 1Z
FF:CJL10Modely literárněvědné interpretace pro magisterské studium Z. Fišerk 2/0/04 2P
FF:UCJJ04Didaktika českého jazyka a literatury II M. Soleiman pour Hashemik 0/2/03 2Z
FF:CJJ16Vývoj spisovné češtiny P. Kosekk 2/0/04 3P
28 kreditů

Pedagogická praxe

12 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJUPP01SPedagogická praxe češtiny I - sdružené studium Z. Fišerz 0/0/0 blokově.3 2P
FF:CJURS01SReflektivní seminář praxe češtiny I - sdružené studium Z. Fišerz 0/1/01 2P
FF:CJUPP02SPedagogická praxe češtiny II - sdružené studium Z. Fišerz 0/0/0 blokově.3 3P
FF:CJURS02SReflektivní seminář praxe češtiny II - sdružené studium Z. Fišerz 0/0/0 blokově.1 3P
FF:CJUPP03SPedagogická praxe češtiny III - sdružené studium Z. Fišerz 0/0/0 blokově.3 4P
FF:CJURS03SReflektivní seminář praxe češtiny III - sdružené studium Z. Fišerz 0/0/0 blokově.1 4P
12 kreditů

Povinně volitelné předměty

Volitelné předměty

Určeno studentům, kteří své bakalářské studium českého jazyka a literatury absolvovali na jiné fakultě. V závislosti na počtu uznaných kreditů pedagogicko-psychologického základu, oborové didaktiky nebo praxe, které absolvovali v bakalářském studiu, vybírají navržené odborné bohemistické předměty. Jejich absolvováním naplňují Rámcové požadavky MŠMT na počet kreditů odborného studia budoucích učitelů. Studenti si předměty vybírají tak, aby v součtu získali minimálně 40 kreditů ve vedlejším studijním plánu; pokud je to možné, student rozděluje volné kredity symetricky mezi Blok 1: jazyk a Blok 2: literatura.

Blok 1: literatura

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UCJL06Teorie literatury pro bakalářské studium - překlenovací přednáška J. Tlustýk 2/0/04 --
FF:UCJL07Starší česká literatura pro bakalářské studium - překlenovací seminář H. Bočkovázk 0/2/04 --
8 kreditů

Blok 2: jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB133Historická mluvnice češtiny – překlenovací seminář P. Kosekz 0/2/04 --
FF:CJBB179Syntax češtiny – překlenovací seminář P. Karlíkzk 0/2/04 --
8 kreditů