Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M10112 Matematika s informatikou (na dostudování)
Název anglicky: Mathematics with Informatics (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: PřF N-MAT Matematika

Povinné předměty

bez názvu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA151Advanced Computer Networks J. Staudekzk 2/02+2 --
FI:PA159Počítačové sítě a jejich aplikace I E. Hladkázk 2/02+2 --
8 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV003Algorithms and Data Structures II I. Černázk 2/23+2 --
PřF:M0160Optimalizace P. Zemánekzk 2/2/04+2 --
PřF:M7130Computational geometry J. Slovákzk 2/0/02+2 --
PřF:M7190Teorie her J. Pasekazk 2/2/06 --
PřF:M8190Algoritmy teorie čísel R. Kučerazk 2/2/06 --
FI:PA010Intermediate Computer Graphics J. Sochorzk 2/0/13+2 --
FI:PA103Object-oriented Methods for Design of Information Systems R. Ošlejšekzk 2/02+2 --
FI:PA150Principy operačních systémů J. Staudekzk 2/02+2 --
FI:PV112Computer Graphics API B. Kozlíkovázk 2/2/03+2 --
45 kreditů

Předměty nabídky informatika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA006Vybrané kapitoly z teorie automatů M. Křetínskýzk 2/1/03+2 --
FI:IA008Computational Logic A. Blumensathzk 2/2/03+2 --
FI:IA011Sémantiky programovacích jazyků A. Kučerazk 2/13+2 --
FI:IA012Složitost I. Černázk 2/02+2 --
FI:IA014Advanced Functional Programming J. Obdržálekzk 2/02+2 --
FI:IA023Petriho sítě A. Kučerazk 2/02+2 --
FI:IA040Modální a temporální logiky procesů L. Brimzk 2/02+2 --
FI:IA062Randomized Algorithms and Computations J. Gruskazk 2/2/03+2 --
FI:IA066Úvod do kvantových algoritmov a počítačov J. Gruskazk 2/02+2 --
FI:IA067Informatics Colloquium J. Gruskaz 1/0/01 --
FI:IA072Seminar on Verification J. Strejčekz 0/2/02 --
FI:IA073GEB -- meze formálních systémů I. Černák 2/02+1 --
FI:IA077Advanced Quantum Information Processing J. Gruskazk 2/02+2 --
FI:IA080Seminar on Knowledge Discovery L. Popelínskýk 0/22+1 --
FI:IA081Lambda calculus J. Zlatuškazk 2/02+2 --
FI:IA082Vybrané kapitoly z kvantové mechaniky M. Zimanzk 2/02+2 --
FI:IA101Algoritmika pro těžké problémy I. Černázk 2/02+2 --
FI:IA168Algorithmic game theory T. Brázdilzk 2/02+2 --
FI:IV010Komunikace a paralelismus L. Brimzk 2/02+2 --
FI:IV022Návrh a verifikace algoritmů L. Brimzk 2/02+2 --
FI:IV029Úvod do transparentní intenzionální logiky A. Horákzk 2/02+2 --
FI:IV054Coding, Cryptography and Cryptographic Protocols J. Gruskazk 2/1/25+2 --
FI:IV057Seminar on Information Society J. Zlatuškak 0/22+1 --
FI:IV064Information Society J. Zlatuškazk 2/02+2 --
FI:IV074Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů J. Barnatz 0/0/22 --
FI:IV100Paralelní a distribuované výpočty I. Černázk 2/02+2 --
FI:IV104Předmět se v akreditačním období nevypisuje. -- 0/0- --
FI:IV105Seminář z bioinformatiky M. Lexak 0/1/01+1 --
FI:IV106Bioinformatics seminar M. Lexak 0/1/01+1 --
FI:IV107Bioinformatika I M. Lexazk 2/1/02+2 --
FI:IV108Bioinformatika II M. Lexazk 1/1/02+2 --
FI:IV109Modelování a simulace R. Pelánekzk 2/13+2 --
FI:MA015Graph Algorithms J. Obdržálekzk 2/1/03+2 --
FI:PA008Překladače M. Křetínskýzk 3/03+2 --
FI:PA018Advanced Topics in Information Technology Security V. Matyášzk 1/1/24+2 --
FI:PA026Projekt z umělé inteligence A. Horákk 0/22+1 --
FI:PA036Projekt z databázových systémů V. Dohnalz 0/22 --
FI:PA037Projekt z překladačů A. Kučeraz 0/22 --
FI:PA053Distributed Systems and Middleware M. Batkozk 2/02+2 --
FI:PA081Programování numerických výpočtů A. Křenekzk 2/02+2 --
FI:PA093Computational Geometry Project B. Kozlíkováz 0/1/12 --
FI:PA096Seminář laboratoře dialogových systémů J. Plhákk 0/22+1 --
FI:PA107Projekt z korpusových nástrojů P. Rychlýz 0/22 --
FI:PA116Domain Understanding and Modeling J. Ráčekzk 2/23+2 --
FI:PA128Similarity Searching in Multimedia Data P. Zezulazk 2/02+2 --
FI:PA151Advanced Computer Networks J. Staudekzk 2/02+2 --
FI:PA152Efficient Use of Database Systems V. Dohnalzk 2/0/13+2 --
FI:PA153Počítačové zpracování přirozeného jazyka K. Palazk 2/0/02+2 --
FI:PA154Jazykové modelování P. Rychlýzk 2/02+2 --
FI:PA156Dialogové systémy L. Bártekzk 2/02+2 --
FI:PA157Seminar on Computer Graphics Research J. Sochork 0/22+1 --
FI:PA159Počítačové sítě a jejich aplikace I E. Hladkázk 2/02+2 --
FI:PA160Net-Centric Computing II L. Matyskazk 2/02+2 --
FI:PA163Programování s omezujícími podmínkami H. Rudovázk 2/13+2 --
FI:PA164Strojové učení a přirozený jazyk L. Popelínskýzk 2/13+2 --
FI:PA165Enterprise Applications in Java T. Pitnerzk 2/2/03+2 --
FI:PA166Advanced Methods of Digital Image Processing P. Matulazk 2/23+2 --
FI:PA167Rozvrhování H. Rudovázk 2/02+2 --
FI:PA168Postgraduate seminar on IT security and cryptography V. Matyášk 0/2/13+1 --
FI:PA170Digital Geometry P. Matulazk 2/1/03+2 --
FI:PA171Digital Image Filtering D. Svobodazk 2/23+2 --
FI:PA172Předmět se v akreditačním období nevypisuje. -- 0/0- --
FI:PA173Mathematical Morphology P. Matulazk 2/2/03+2 --
FI:PA174Design of Digital Systems II Z. Matějzk 2/02+2 --
FI:PA175Digital Systems Diagnostics II V. Přenosilzk 2/02+2 --
FI:PV003Architektura relačních databázových systémů M. Batkozk 2/13+2 --
FI:PV004UNIX M. Brandejszk 2/02+2 --
FI:PV005Služby počítačových sítí M. Brandejsz 2/02 --
FI:PV017Řízení informační bezpečnosti J. Staudekzk 2/0/02+2 --
FI:PV019Geografické informační systémy M. Drášilzk 2/02+2 --
FI:PV021Neural Networks T. Brázdilzk 2/0/24+2 --
FI:PV027Optimalizace A. Horákzk 2/0/02+2 --
FI:PV028Applied Information Systems J. Ráčekk 2/0/02+1 --
FI:PV043Informační systémy podniků E. Hladkák 2/02+1 --
FI:PV045Management informačního systému L. Walletzkýzk 2/0/02+2 --
FI:PV047Vybrané kapitoly z GIS I M. Drášilz 0/22 --
FI:PV056Strojové učení a dobývání znalostí L. Popelínskýzk 2/0/13+2 --
FI:PV057Účetnictví a finance L. Walletzkýzk 2/02+2 --
FI:PV061Úvod do strojového překladu A. Horákzk 2/0/02+2 --
FI:PV062Organizace souborů J. Staudekzk 2/02+2 --
FI:PV063Aplikace databázových systémů E. Hladkázk 2/13+2 --
FI:PV065UNIX -- programování a správa systému I J. Kasprzakk 2/02+1 --
FI:PV066Typografie I H. Lukášovák 1/12+1 --
FI:PV067Typography II J. Malíkovázk 1/12+2 --
FI:PV070Digitální knihovny E. Hladkázk 2/02+2 --
FI:PV072Seminář z asistivních technologií J. Plhákk 0/22+1 --
FI:PV077UNIX -- programování a správa systému II J. Kasprzakk 2/02+1 --
FI:PV078Grafický design I H. Lukášovák 1/12+1 --
FI:PV079Applied Cryptography V. Matyášzk 1/1/23+2 --
FI:PV080Information security and cryptography V. Matyášzk 2/02+2 --
FI:PV082Počítačová chemie R. Svobodová Vařekovázk 2/02+2 --
FI:PV083Graphic Design II J. Malíkovázk 1/1/02+2 --
FI:PV084Písmo I H. Lukášovák 1/12+1 --
FI:PV085Type Design II H. Lukášovázk 1/1/02+2 --
FI:PV090UNIX -- seminář ze správy systému J. Kasprzakk 0/3/1 2 h./t. učebna, 2 h./t. samostatná práce.4+1 --
FI:PV094Technické vybavení počítačů J. Pelikánzk 3/03+2 --
FI:PV097Visual creativity informatics J. Chmelíkzk 2/1/03+2 --
FI:PV099Předmět nebyl nalezen v akreditačním období. -- 0/0- --
FI:PV100Předmět nebyl nalezen v akreditačním období. -- 0/0- --
FI:PV101Type Design III H. Lukášovák 1/12+1 --
FI:PV109Historie a vývojové trendy ve výpočetní technice E. Hladkák 2/02+1 --
FI:PV110Basics of Film Discourse P. Sojkak 2/2/14+1 --
FI:PV113Produkce audiovizuálního díla P. Sojkak 2/0/35+1 --
FI:PV115Laboratoř dobývání znalostí L. Popelínskýz 0/0/22 --
FI:PV119Základy práva pro informatiky V. Šmídzk 2/02+2 --
FI:PV120Informační právo V. Šmídzk 2/02+2 --
FI:PV121Předmět nebyl nalezen v akreditačním období. -- 0/0- --
FI:PV123Základy vizuální komunikace H. Lukášovák 2/02+1 --
FI:PV129Předmět nebyl nalezen v akreditačním období. -- 0/0- --
FI:PV131Digitální zpracování obrazu M. Kozubekzk 2/23+2 --
FI:PV136Seminář k databázovým systémům M. Křipačk 0/11+1 --
FI:PV156Digital Photography V. Kovalčíkk 1/1/02+1 --
FI:PV157Autentizace a řízení přístupu V. Matyášzk 2/02+2 --
FI:PV160Human-Computer Interaction Laboratory J. Sochorz 0/0/22 --
FI:PV162Projekt z digitálního zpracování obrazů P. Matulak 0/22+1 --
FI:PV165Procesní řízení J. Ráčekzk 1/12+2 --
FI:PV167Projekt z objektového návrhu informačních systémů R. Ošlejšekz 0/22 --
FI:PV168Seminář z programování v jazyce Java T. Pitnerz 2/23 --
FI:PV169Communication Systems Basics J. Staudekzk 2/02+2 --
FI:PV170Konstrukce digitálních systémů V. Přenosilzk 2/0/13+2 --
FI:PV171Diagnostika číslicových systémů V. Přenosilzk 2/02+2 --
FI:PV172Architektura digitálních systémů V. Přenosilzk 2/02+2 --
FI:PV173Seminář zpracování přirozeného jazyka A. Horákk 0/22+1 --
FI:PV174Laboratoř elektronických a multimediálních aplikací P. Sojkaz 0/0/12 --
FI:PV175Správa systémů MS Windows I L. Dušekk 1/2/03+1 --
FI:PV176Správa systémů MS Windows II L. Dušekzk 0/2/13+2 --
FI:PV177Laboratory of Advanced Network Technologies E. Hladkáz 0/2/02 --
FI:PV178Úvod do vývoje v C#/.NET J. Pelikánk 1/2/03+1 --
FI:PV179Vývoj systémů v C#/.NET B. Bühnovák 2/2/03+1 --
FI:PV180Projekt ze sociální informatiky J. Plhákk 0/22+1 --
FI:PV181Laboratory of security and applied cryptography V. Matyášk 0/2/12+1 --
FI:PV182Human Computer Interaction F. Liarokapiszk 1/1/02+2 --
FI:PV183Technologie počítačových sítí J. Pelikánzk 2/02+2 --
FI:PV184Přístrojová analytická technika ve vědě P. Matulak 2/0/02+1 --
FI:PV185Předmět nebyl nalezen v akreditačním období. -- 0/0- --
FI:PV186Předmět nebyl nalezen v akreditačním období. -- 0/0- --
FI:PV187Seminar of Digital Image Processing P. Matulaz 0/0/22 --
FI:PV188Principles of Multimedia Processing and Transport E. Hladkázk 2/0/02+2 --
FI:PV200Introduction to hardware description languages Z. Matějk 0/2/13+1 --
499 kreditů

Předměty nabídky matematika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MAS01Aplikovaná statistika I S. Katinazk 2/0/02+2 --
PřF:MAS02Aplikovaná statistika II S. Katinazk 2/0/02+2 --
PřF:M0122Časové řady II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M0150Diferenční rovnice R. Šimon Hilscherzk 2/13+2 --
PřF:M0170Kryptografie J. Pasekazk 2/1/05 --
PřF:M7350Algebra III J. Rosickýzk 2/1/05 --
PřF:M7110Diferenciální geometrie M. Čadekzk 2/2/06 --
PřF:M7111Vybrané kapitoly z matematického modelování I. Horovák 2/02+1 --
PřF:M7112Mnohorozměrné statistické metody 1 S. Katinaz 0/2/02 --
PřF:M7115Seminář z matematického modelování Z. Pospíšilz 0/2/02 --
PřF:M7116Strukturované populační modely Z. Pospíšilk 2/1/03+1 --
PřF:M7120Spektrální analýza I R. Šimon Hilscherzk 2/15 --
PřF:M7150Teorie kategorií J. Rosickýzk 2/2/06 --
PřF:M7151Cvičení z teorie kategorií J. Rosickýz 0/22 --
PřF:M7160Obyčejné diferenciální rovnice II M. Veselýzk 2/1/05 --
PřF:M7177Seminář z plánování experimentu I. Horováz 0/22 --
PřF:M7180Funkcionální analýza II M. Veselýzk 2/2/06 --
PřF:M7222Zobecněné lineární modely S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M7230Galoisova teorie R. Kučerazk 2/26 --
PřF:M7250Pologrupy a formální jazyky M. Kunczk 2/02+2 --
PřF:M7511Historie matematiky 1 E. Fuchsz 2/0/02 --
PřF:M7532Logická výstavba matematických teorií E. Fuchszk 2/0/02+2 --
PřF:M7960Dynamické systémy M. Veselýzk 2/2/06 --
PřF:M8DM1Data mining I S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M8F10Matematicko-statistické metody v pojišťovnictví M. Kolářzk 2/1/03+2 --
PřF:M81B0Matematické modely v biologii P. Lánskýk 2/02+1 --
PřF:M8110Parciální diferenciální rovnice R. Šimon Hilscherzk 2/2/04+2 --
PřF:M8112Mnohorozměrné statistické metody 2 S. Katinaz 0/2/02 --
PřF:M8113Teorie a praxe jádrového vyhlazování J. Koláčekzk 2/1/03+2 --
PřF:M8120Spektrální analýza II M. Kolářzk 2/2/06 --
PřF:M8130Algebraická topologie M. Čadekzk 2/2/06 --
PřF:M8140Algebraická geometrie J. Slovákzk 2/26 --
PřF:M8170Teorie kódování J. Pasekazk 2/1/05 --
PřF:M8180Nelineární funkcionální analýza Z. Došlázk 2/1/03+2 --
PřF:M8195Seminář z teorie čísel R. Kučeraz 0/2/02 --
PřF:M9PNM3Pokročilé numerické metody III S. Katinazk 2/13+2 --
PřF:M8230Diskrétní deterministické modely Z. Pospíšilzk 2/2/04+2 --
PřF:M8512Historie matematiky 2 E. Fuchsk 0/2/02+1 --
PřF:M9DM2Data mining II M. Kolářzk 2/2/04+2 --
PřF:M8PNM2Pokročilé numerické metody II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M9121Časové řady I S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M9140Teoretická numerická analýza I. Horovázk 2/02+2 --
193 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MADPNDiplomová práce 4 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/010 --
PřF:M7DPNDiplomová práce 1 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M8DPNDiplomová práce 2 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M9DPNDiplomová práce 3 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/010 --
30 kreditů

Další aplikace