Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M10114 Matematické modelování a numerické metody (na dostudování)
Název anglicky: Mathematical Modelling and Numeric Methods (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: PřF N-MAT Matematika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:M7120Spektrální analýza I R. Šimon Hilscherzk 2/15 --
PřF:M7960Dynamické systémy M. Veselýzk 2/2/06 --
PřF:M7PNM1Pokročilé numerické metody I S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M8110Parciální diferenciální rovnice R. Šimon Hilscherzk 2/2/04+2 --
PřF:M8113Teorie a praxe jádrového vyhlazování J. Koláčekzk 2/1/03+2 --
PřF:M8PNM2Pokročilé numerické metody II S. Katinazk 2/2/04+2 --
36 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F2100Klasická, relativistická, kvantová a statistická fyzika J. Musilovák 2/0/02+1 --
PřF:M0122Časové řady II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M0150Diferenční rovnice R. Šimon Hilscherzk 2/13+2 --
PřF:M0160Optimalizace P. Zemánekzk 2/2/04+2 --
PřF:M7180Funkcionální analýza II M. Veselýzk 2/2/06 --
PřF:M7190Teorie her J. Pasekazk 2/2/06 --
PřF:M8120Spektrální analýza II M. Kolářzk 2/2/06 --
PřF:M9121Časové řady I S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M9140Teoretická numerická analýza I. Horovázk 2/02+2 --
48 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MADPNDiplomová práce 4 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/010 --
PřF:M7DPNDiplomová práce 1 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M8DPNDiplomová práce 2 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M9DPNDiplomová práce 3 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/010 --
30 kreditů

Další aplikace