Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF M10115 Aplikovaná matematika pro víceoborové studium (na dostudování) - hlavní
Název anglicky: Applied Mathematics for Multi-Branches Study (graduation) - major
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: PřF N-MAT Matematika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:M5170Matematické programování R. Šimon Hilscherzk 2/2/06 --
PřF:M9121Časové řady I S. Katinazk 2/2/04+2 --
14 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MF001Stochastické procesy ve finanční matematice M. Kolářzk 2/13+2 --
PřF:MF002Stochastická analýza S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:MF003Oceňování finančních derivátů M. Kolářzk 2/2/04+2 --
PřF:MF004Matematické modely ve financích I. Horovázk 2/0/02+2 --
PřF:MF006Seminář z finanční matematiky M. Kolářz 0/2/02 --
PřF:M0122Časové řady II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M0160Optimalizace P. Zemánekzk 2/2/04+2 --
PřF:M4110Lineární programování M. Kunczk 2/1/03+2 --
PřF:M6444Stochastické modely markovského typu S. Katinazk 2/1/03+2 --
PřF:M5858Spojité deterministické modely I Z. Pospíšilzk 2/2/04+2 --
PřF:M6868Spojité deterministické modely II Z. Pospíšilk 2/2/04+1 --
PřF:M7120Spektrální analýza I R. Šimon Hilscherzk 2/15 --
PřF:M7190Teorie her J. Pasekazk 2/2/06 --
PřF:M8DM1Data mining I S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M8120Spektrální analýza II M. Kolářzk 2/2/06 --
PřF:M9DM2Data mining II M. Kolářzk 2/2/04+2 --
85 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MADPNDiplomová práce 4 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/010 --
PřF:M7DPNDiplomová práce 1 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M8DPNDiplomová práce 2 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M9DPNDiplomová práce 3 (M - neučitelské obory) J. Pasekaz 0/0/010 --
30 kreditů

Další aplikace