Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS VSPLZ23 Trh práce a politika zaměstnanosti
Název anglicky: Labour Market and Employment Policy
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL800Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/012 4P
FSS:VPL898Metodologie závěrečné práce T. Sirovátkaz 2/0/06 2P
FSS:VPL899Konceptualizace závěrečné práce T. Sirovátkaz 0/2/06 3P
24 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL801Teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 2/0/012 1Z
FSS:VPL810Evaluační výzkum T. Sirovátkazk 2/0/012 2Z
FSS:VPL821Tvorba a implementace veřejných politik T. Sirovátkazk 0/2/011 2Z
35 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí naplnit nejméně 11 kreditů povinně volitelnými předměty.

Blok 1

Studenti musí naplnit alespoň 5 kreditů předměty tohoto bloku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL802Personální analýza a plánování T. Sirovátkazk 2/0/012 1P
FSS:VPL809Politika zaměstnanosti a pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPL818Řízení a rozvoj lidských zdrojů T. Sirovátkazk 2/0/012 3P
36 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL807Etika v práci s lidmi T. Sirovátkazk 2/0/011 4-
FSS:VPL816Programy sociálniho rozvoje organizací T. Sirovátkazk 2/0/011 3-
22 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně 10 kreditů.

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL809Politika zaměstnanosti a pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPL817Současné problémy sociální politiky T. Sirovátkazk 2/0/012 1-
FSS:VPL823Teorie pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 1P
36 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí naplnit nejméně 4 kredity povinně volitelnými předměty.

Blok 1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR812Projektování institucí sociální práce L. Musilzk 2/0/011 4-
FSS:VPL805Ekonomika sociálního státu T. Sirovátkazk 2/0/012 2-
FSS:VPL822Odborná analytická praxe J. Winklerz 0/10/12010 2-
FSS:VPL824Governance ve veřejném a občanském sektoru P. Horákzk 2/0/012 3-
45 kreditů

Další aplikace