FSS VSPLZ23 Sociální služby a management v občanském sektoru
Název anglicky: Social services and management in civic sector
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Společná část (60-80 kr.)

Započteny jsou 4 kredity za jazykovou přípravu. Studenti musí naplnit alespoň 60 kreditů předměty povinnými (včetně 20 kreditů diplomovou práci) a dalšími profilujícími předměty společné části. Současně studenti musí naplnit nejméně 11 kreditů povinně volitelnými předměty společné části, z toho nejméně 5 kreditů dalšími profilujícími předměty společné části.

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn8800Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/1/08 4P
FSS:VPLn8898Metodologie závěrečné práce O. Horaz 2/0/04 2P
FSS:VPLn8899Konceptualizace závěrečné práce K. Kubalčíkováz 0/2/08 3P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn8801Teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 2/0/012 1Z
FSS:VPLn8810Evaluační výzkum O. Horazk 2/0/012 2Z
FSS:VPLn8821Tvorba a implementace veřejné politiky P. Horákzk 2/0/011 2Z
35 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Současně studenti musí naplnit nejméně 11 kreditů povinně volitelnými předměty.

Blok 1

Studenti musí naplnit alespoň 5 kreditů předměty tohoto bloku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn8802Personální analýza a plánování V. Hedijazk 2/0/08 1P
FSS:VPLn8809Politika zaměstnanosti a pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPLn8818Řízení a rozvoj lidských zdrojů B. Plasovázk 2/0/08 3P
28 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn8807Etika v práci s lidmi Z. Dohnalovázk 2/0/011 4-
FSS:VPLn8816Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 2/0/010 3-
21 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně 10 kreditů.

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BKP_PRNO -- 0/0- 1P
ESF:BPV_MVVSMarketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru S. Škarabelovázk 2/2/06 1-
ESF:MPV_MAUDManažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru M. Hladkázk 1/2/05 3P
FSS:VPLn8824Governance ve veřejném a občanském sektoru P. Horákzk 2/0/012 --
23 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí naplnit nejméně 13 kreditů povinně volitelnými předměty.

Blok 1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8812Projektování institucí sociální práce P. Horákzk 2/0/011 2-
FSS:VPLn8817Současné problémy veřejné a sociální politiky T. Sirovátkazk 2/0/012 3-
FSS:VPLn8822Odborná analytická praxe 1 I. Zelenkováz 0/10/10010 2-
33 kreditů