FSS VSPLZ13 Sociální služby a management v občanském sektoru
Název anglicky: Social services and management in civic sector
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Společná část (60-80 kr.)

Započteny jsou 4 kredity za jazykovou přípravu. Studenti musí naplnit alespoň 60 kreditů předměty povinnými (včetně 20 kreditů diplomovou práci) a dalšími profilujícími předměty společné části. Současně studenti musí naplnit nejméně 14 kreditů povinně volitelnými předměty společné části.

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn4519Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/1/08 4P
FSS:VPLn4581Konceptualizace závěrečné práce K. Kubalčíkováz 0/2/08 3P
FSS:VPLn4598Metodologie diplomové práce O. Horaz 2/0/04 2P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn4403Ekonomie G. Vacekovázk 1/1/08 1Z
FSS:VPLn4405Evaluační výzkum O. Horazk 1/1/012 3Z
FSS:VPLn4513Tvorba a implementace veřejných politik P. Horákzk 1/1/011 1Z
FSS:VPLn4590Vybrané problémy metod výzkumu - kvantitativní strategie M. Suchanecz 0/0/01 2-
32 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti musí zvolit nejméně 8 kreditů v bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR478 -- 0/0- 2P
FSS:VPLn4402Politika zaměstnanosti a pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPLn4435Teorie organizace a řízení I. Zelenkovázk 1/1/010 2P
FSS:VPLn4501Teorie pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 3P
34 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR472 -- 0/0- 4-
FSS:SPR475 -- 0/0- 3-
FSS:SPR477 -- 0/0- 3-
FSS:VPLn4423Personální analýza a plánování V. Hedijazk 1/1/08 2-
FSS:VPLn4434Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 1/1/010 2-
FSS:VPLn4436Řízení a rozvoj lidských zdrojů B. Plasovázk 1/1/08 3-
FSS:VPLn4457Genderové aspekty trhu práce a související politiky B. Plasovázk 1/1/010 2-
FSS:VPLn4468Vícerozměrná analýza dat M. Suchanecz 1/1/010 3-
FSS:VPLn4511Výzkumný seminář T. Sirovátkaz 0/0/0 Probíhá formou individuálního výzkumného úkolu.8 3-
54 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně 10 kreditů.

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPV_CSESCivil Society, Economy and the State V. Hyánekzk 1/1/06 3P
ESF:MPV_MAUDManažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru M. Hladkázk 1/2/05 3P
ESF:MPV_STNS -- 0/0- 1P
FSS:SPR406 -- 0/0- 2-
FSS:VPLn4471Governance ve veřejném a občanském sektoru P. Horákzk 2/0/012 --
23 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti musí naplnit nejméně 3 kredity povinně volitelnými předměty.

Blok 1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BKP_PRNO -- 0/0- 1-
ESF:BPV_MVVSMarketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru S. Škarabelovázk 2/2/06 4-
FSS:SPR504 -- 0/0- 1-
FSS:SPR505 -- 0/0- 3-
FSS:VPLn4419Současné problémy veřejné a sociální politiky T. Sirovátkazk 1/1/012 3-
FSS:SPR401 -- 0/0- 2-
FSS:SPR409 -- 0/0- 3-
FSS:SPR458 -- 0/0- 4-
FSS:VPLn4465Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku J. Horňáčekz 0/1/12 100 hodin praxe.8 3-
26 kreditů