FSS MVEB81 Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Název anglicky: International Relations and Energy Security
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-MVEB Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Úvodní informace / Pokyny

Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout v programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost celkově 120 ECTS. Z toho minimálně 40 ECTS za povinné předměty, 14 ECTS za diplomovou práci a 66 ECTS za povinně volitelné předměty.

Studenti dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci, přičemž získané 4 ECTS se jim započítávají do 120 programových ECTS.

Podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky pro studenty je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce.

Vedle vypsaných povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 12 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty.

Katedra doporučuje studentům, kteří nejsou absolventy bakalářského stupně programu MV nebo EVS na FSS MU, aby za účelem srovnání objemu vědomostí navštěvovali (formou náslechu) odpovídající předměty bakalářského stupně. Další možností rozšíření znalostí je forma CŽV. Jedná se především o předměty MVZ102 Dějiny MV, MVZ105 Teorie MV a MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku. Konzultace o výběru nejvhodnějších předmětů poskytne studijní konzultant programu. Režim programu CŽV včetně návodu jak postupovat je uveden na webových stránkách fakulty.

Diplomová práce

Standardní doba studia programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost v magisterském stupni je 4 semestry. Program je koncipován tak, aby student mohl ve třech semestrech absolvovat odborné předměty a ve čtvrtém semestru se mohl věnovat vypracování magisterské závěrečné práce. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce v rozsahu 80–100 stran textu (min 144 000 znaků).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEB409Diplomový seminář B. Dančákz 0/2/014 4P
14 kreditů

Povinné předměty

MEB401 nebo MEB427 nebo MEBn4001

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn4001Bezpečnost: teorie a koncepty P. Ocelíkzk 1/1/08 1P
FSS:MEB401 -- 0/0- 1P
FSS:MEB427 -- 0/0- 1P
8 kreditů

MEB428 nebo MEBn4004 nebo MEB402

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn4004Energetická politika EU F. Černochzk 2/0/08 3P
FSS:MEB402 -- 0/0- 3P
FSS:MEB428 -- 0/0- 3P
8 kreditů

MEB429 nebo MEBn4002

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn4002Energetická bezpečnost a geopolitika B. Dančákzk 1/1/08 2Z
FSS:MEB429 -- 0/0- 2Z
8 kreditů

MEB430 nebo MEBn4005

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn4005Energetická bezpečnost ČR T. Vlčekzk 2/0/08 4Z
FSS:MEB430 -- 0/0- 4Z
8 kreditů

MEB431 nebo MEBn4003

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn4003Metodologie sociálních věd J. Osičkazk 1/1/08 2P
FSS:MEB431 -- 0/0- 2P
8 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně volitelné předměty tvoří povinný segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS - minimálně tedy 66ECTS.

Vedle vypsaných povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 12 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost.

Podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky pro studenty je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce.

Blok 1 - povinně volitelné předměty v češtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZn5013Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů ve 20. a 21. století Z. Křížz 1/1/04 1-
FSS:MVZn5028Kvalitativní metodologie výzkumu mezinárodních vztahů M. Kořanzk 0/0/06 --
FSS:MVZn5069Vojenské aliance v mezinárodních vztazích Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MEBn5016Technicko-ekonomické aspekty energetiky I J. Osičkazk 1/1/05 1-
FSS:MEBn5021Vybrané metody výzkumu mezinárodních vztahů B. Dančákzk 1/15 --
FSS:MEBn5025Vnější dimenze energetické politiky EU B. Dančákzk 1/1/05 4-
FSS:MEBn5026Carbon Capture & Storage: Lessons Learned and the Prospects J. Osičkaz 2/0/01 --
FSS:MEBn5032Energetické vztahy Ruska a střední a východní Evropy T. Vlčekzk 1/1/05 2-
FSS:MEBn5902Energetika v ČR: Exkurze J. Osičkaz 0/2/03 --
FSS:CZVKES400 -- 0/0- --
FSS:EVSn5040Vzdělávací a výzkumná politika P. Fialazk 1/1/06 --
FSS:EVSn5050Evropská unie a lidská práva H. Smekalzk 1/1/07 --
FSS:EVSn5066Analýza evropské politiky P. Kaniokz 1/1/04 --
FSS:ENSn4651Ekonomické nástroje politiky životního prostředí J. Činčeraz 2/0/03 --
FSS:MVZn5077Střední Evropa v mezinarodní politice: Historie, současnost a budoucnost M. Kořanzk 1/1/04 --
FSS:ZUR554aKomunikační strategie ČR o EU J. Pavelkaz 2/02 --
FSS:MVZn5065Mezinárodní finanční instituce O. Krpeczk 1/14 --
FSS:MVZn5066Mezinárodní obchodní režim O. Krpeczk 1/1/04 --
FSS:POLn6010Experimentální politologie R. Chytilekzk 1/1/05 --
77 kreditů
HMV422 nebo MVZ452
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:HMV422Mezinárodní obchodní režim O. Krpeczk 1/14 --
FSS:MVZ452 -- 0/0- --
4 kredity
HMV425 nebo MVZ451
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:HMV425Mezinárodní finanční instituce O. Krpeczk 1/14 --
FSS:MVZ451 -- 0/0- --
4 kredity

Blok 2 - povinně volitelné předměty v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZn5092Introduction to research design and analysis Z. Ringlerovázk 1/1/06 3-
FSS:MVZn5097Introduction to linear models Z. Ringlerovázk 1/1/07 --
FSS:MEBn5011U.S. Energy Policy: Development and Challenges M. Jirušekzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5012Electricity Industry: Conventional Technologies T. Vlčekzk 2/0/04 --
FSS:MEBn5018Energy Security of Visegrad Countries B. Dančákzk 1/15 --
FSS:MEBn5033Statistical Data Analysis in R P. Ocelíkz 1/1/06 3-
FSS:MEBn5034Social Network Analysis in R P. Ocelíkz 1/1/06 1-
FSS:MEBn5035Introduction to Economics F. Černochzk 1/1/04 --
FSS:MEBn5036Energy in International Law M. Jirušekzk 2/0/03 1-
FSS:MEBn5037Getting Employed in the Energy Sector J. Osičkaz 1/1/02 3-
FSS:MEBn5038EU Energy Law M. Jirušekzk 2/0/03 2-
FSS:MEBn5039Oil and Gas Industry J. Osičkazk 2/0/04 1-
FSS:MEBn5040Energy Poverty H. Koďouskováz 1/1/03 --
FSS:MEBn5041Contemporary Trends II. V. Velička Zapletalovázk 0/2/02 --
FSS:MEBn5042Economics of Energy Corporations J. Osičkaz 2/0/03 --
FSS:MEBn5043Introduction to fundamentals of energy regulation B. Dančákz 0/0/02 --
FSS:CZVMVZ001 -- 0/0- --
FSS:CZVMVZ002 -- 0/0- --
FSS:CZVMVZ003The Energy Policy of the EU and its Position in Global Energy Environment P. Suchýz 1/14 --
FSS:ESSn5013Energy Law F. Černochz 2/0/03 --
FSS:EVSn5064The Schengen Roadmap: adapting EU’s justice and home affairs to new challenges P. Kaniokzk 1/1/05 --
FSS:FSSn4000Předmět ze zahraniční v AJ D. Mahrová- 0/0/0- --
FSS:HEN618aPower, Politics and Environmental Change B. Binkaz 0/0/03 --
FSS:HEN618bEcological Economics and Energy Studies B. Binkazk 0/2/04 --
FSS:MVZn5050Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/06 --
FSS:MVZn5002Creative Leadership: Facing 21st Century Challenges P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:MVZn5005Managing Projects in an International Context M. Chovančíkzk 1/2/07 --
FSS:MVZn5098Negotiating in a globalized arena P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:MVZn5007Internet Based Research M. Higginsz 1/1/05 --
CST:D03_p2018 -- 0/0- --
FSS:MEBn5014Energy Policies in Asia H. Koďouskovázk 1/1/05 --
FSS:MEBn5017Renewable Energy and the Energy Transition J. Osičkazk 2/0/03 --
FSS:MEBn5015Energy and environment F. Černochzk 2/0/05 --
125 kreditů

Blok 3 -Praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn5900Stáž F. Černochz 0/0/05 --
FSS:MVZn5901Letní/Zimní škola Z. Křížz 0/0/03 --
FSS:FSSn4410Zahraniční výjezd P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSn4490Zahraniční pracovní pobyt P. Suchýz 0/0/020 --
32 kreditů