FSS ENV72 Environmentální studia
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-ENV Environmentální studia

Jazyky (2 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV (1 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 --
1 kredit

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENS110Seminář k bakalářské práci I B. Binkaz 0/2/03 5P
FSS:ENS111Seminář k bakalářské práci II B. Binkaz 0/2/03 6P
6 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENS101Lokální environmentální rizika B. Binkazk 2/0/06 3Z
FSS:ENS105Odborné praxe B. Binkaz 0/0/0 80 hodin.2 4-
FSS:ENS106Kritická ekonomie a příroda B. Binkaz 2/0/06 1Z
FSS:ENS114Úvod do studia environmentalistiky B. Binkazk 2/0/06 1Z
FSS:ENS115Úvod do filosofie B. Binkazk 2/0/04 3P
FSS:ENS116Zoologický přehled Z. Ulčákzk 2/0/04 2P
FSS:ENS117Úvod do metodologie L. Galčanová Batistazk 2/2/06 4P
FSS:ENS118Botanický přehled P. Jelínekzk 2/0/04 2P
FSS:ENS122Práce s odborným textem B. Binkaz 1/1/05 1P
FSS:ENS123Obecná ekologie a ekologie krajiny B. Binkaz 2/0/04 3P
FSS:ENS124Globální environmentální problémy + seminář Z. Ulčákzk 2/1/05 2Z
FSS:ENS125Environmentální etika I B. Binkazk 2/0/02 4Z
FSS:ENS247Uvedení do biologie B. Binkazk 2/0/04 3Z
FSS:ENS299Základní texty environmentalistiky B. Binkaz 0/2/02 3P
60 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně volitelné předměty mimo studijní zaměření

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENS104 -- 0/0- 4-
FSS:ENS109Právo a environmentální problémy B. Binkazk 0/2/04 3-
FSS:ENS203Environmentální výchova J. Činčerazk 2/1/06 --
FSS:ENS210Blok expertů Z. Ulčákz 2/0/03 --
FSS:ENS271 -- 0/0- 3-
FSS:ENS275Environmental interpretation B. Binkaz 1/1/03 3-
FSS:ENS294Stabilita a udržitelnost biosféry B. Binkazk 1/0/04 5-
FSS:FSS110Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS190Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
44 kreditů

Kulturní environmentalistika

Kulturní environmentalistika je určena těm, kteří se zajímají o kořeny a širší souvislosti environmentálních problémů. Studenti získávají jedinečný kulturně-historický přehled, který je solidním základem pro navazující studium společenskovědních i humanitních oborů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENS107 -- 0/0- --
FSS:ENS201Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize B. Binkaz 2/0/03 --
FSS:ENS231Environmentální teologie B. Binkak 1/1/06 --
FSS:ENS265 -- 0/0- --
FSS:ENS283Úvod do Animal Studies B. Binkaz 0/2/04 --
FSS:ENS284Environmentální kauzy v ČR J. Činčeraz 0/1/06 --
FSS:ENS285Architektura a město J. Dostalíkzk 2/0/03 --
FSS:ENS288Environmental History I L. Kysučanzk 2/0/06 --
FSS:ENS289Food, sustainability and alternative food networks B. Binkaz 0/0/02 --
30 kreditů

Sociálně-ekologické podnikání

Toto studijní zaměření nabízí specializaci na podnikání, které má jiné cíle, než jen zisk, ať už ve sféře sociální, environmentální nebo kulturní. Je tedy primárně zaměřené na praktické dovednosti, užitečné v podnikatelském světě, ale zároveň se bude tento svět snažit teoreticky a kriticky nahlédnout a přesáhnout.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENS239Fundraising B. Binkazk 1/0/04 --
FSS:ENS258Personální management B. Binkaz 2/0/03 --
FSS:ENS287Ekonomické alternativy v teorii a praxi B. Binkaz 2/0/05 --
FSS:ENS289Food, sustainability and alternative food networks B. Binkaz 0/0/02 --
FSS:ENS295Seminář ke kritické ekonomii B. Binkaz 0/1/06 --
FSS:ENS296Participace veřejnosti v udržitelném plánování města J. Dostalíkz 2/0/05 --
25 kreditů

Občanská angažovanost a veřejná správa

Občanská angažovanost a veřejná správa nabízí ucelenou průpravu pro všechny, kteří se chtějí zasazovat o ochranu přírody a životního prostředí v rámci neziskových organizací, ve státní správě či samosprávě. Kurzy seznamují s činností environmentálních organizací a učí praktickým znalostem dovednostem jako je vedení projektů, získávání finančních prostředků na neziskovou činnost, (spolu)práce s lidmi a další.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENS239Fundraising B. Binkazk 1/0/04 --
FSS:ENS258Personální management B. Binkaz 2/0/03 --
FSS:ENS260 -- 0/0- --
FSS:ENS261Základy práce v advokačních NNO B. Binkazk 2/0/04 --
FSS:ENS268Environmentální organizace v ČR B. Binkazk 2/0/03 --
FSS:ENS281 -- 0/0- --
FSS:ENS282Politika, ideologie a životní prostředí B. Binkaz 2/0/04 --
FSS:ENS283Úvod do Animal Studies B. Binkaz 0/2/04 --
FSS:ENS284Environmentální kauzy v ČR J. Činčeraz 0/1/06 --
FSS:ENS295Seminář ke kritické ekonomii B. Binkaz 0/1/06 --
FSS:ENS296Participace veřejnosti v udržitelném plánování města J. Dostalíkz 2/0/05 --
39 kreditů

Volitelné předměty