FSS VSPLZ73 Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
bakalářský prezenční na dostudování vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Úvodní informace / Pokyny

Studijní plán zahrnuje celkem 80 kreditů: 3 kredity za jazykovou a tělesnou přípravu 41 kreditů za povinné předměty 36 kreditů za povinně volitelné předměty

Povinné předměty (P+PV 80 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL102 -- 0/0- 2Z
FSS:VPL108 -- 0/0- 1Z
FSS:VPL118 -- 0/0- 2-
FSS:VPL124 -- 0/0- 4-
FSS:VPL132 -- 0/0- 1-
FSS:VPL149 -- 0/0- 3P
FSS:VPL150 -- 0/0- 3P
FSS:VPL151 -- 0/0- 4-
0 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti volí v každém z bloků 1 až 3 vždy alespoň jeden předmět.

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BKV_VEF1Veřejné finance 1 R. Jahodazk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.8 4-
FSS:SPR119 -- 0/0- 3-
FSS:POL259Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy S. Balíkzk 1/1/05 4-
FSS:SPR104 -- 0/0- 1-
FSS:SPR219 -- 0/0- 2-
FSS:VPL157 -- 0/0- 3-
13 kreditů

Blok 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR105 -- 0/0- 2P
FSS:SPR217 -- 0/0- 6P
FSS:VPL155 -- 0/0- 5P
FSS:VPL156 -- 0/0- 4P
0 kreditů

Blok 3

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_ERNOEkonomika a řízení nestátních neziskových organizací V. Hyánekzk 2/2/08 5-
FSS:SAN202Antropologie migrace C. Szalózk 1/16 4-
FSS:SOC197Sociologie bydlení v mikroperspektivě L. Rabušiczk 1/1/06 3-
FSS:SPR204 -- 0/0- 4-
FSS:SPR208 -- 0/0- 2-
FSS:SPR228 -- 0/0- 4-
FSS:VPL152 -- 0/0- 5-
20 kreditů