FSS VSPLZ73 Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
bakalářský prezenční na dostudování vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Povinné předměty (P+PV 80 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL102Sociální politika T. Sirovátkazk 1/1/06 2Z
FSS:VPL108Základy ekonomie M. Žižlavskýzk 2/0/05 1Z
FSS:VPL118Kvantitativní výzkum J. Winklerzk 1/1/05 2-
FSS:VPL124Politika a služby zaměstnanosti T. Sirovátkazk 1/1/04 4-
FSS:VPL132Statistika J. Winklerzk 2/1/05 1-
FSS:VPL149Základy teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 2/0/06 3P
FSS:VPL150Základy veřejné politiky T. Sirovátkazk 1/1/06 3P
FSS:VPL151Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů T. Sirovátkazk 1/15 4-
42 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BKV_VEF1Veřejné finance 1 R. Jahodazk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.8 4-
FSS:SPR119Kvalitativní výzkum J. Winklerzk 1/1/05 3-
FSS:POL259Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy S. Balíkzk 1/1/05 4-
FSS:SPR104Základy práva K. Kubalčíkovázk 2/1/04 1-
FSS:SPR219Sociologie K. Kubalčíkovázk 1/1/04 2-
FSS:VPL157Demografie T. Sirovátkazk 0/0/04 3-
30 kreditů

Blok 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR105Sociální právo K. Kubalčíkovázk 1/1/04 2P
FSS:SPR217Zdraví a nemoc K. Kubalčíkovázk 1/0/04 6P
FSS:VPL155European Union Public Policy J. Winklerzk 1/1/05 5P
FSS:VPL156Ekonomika organizace T. Sirovátkaz 1/14 4P
17 kreditů

Blok 3

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_ERNOEkonomika a řízení nestátních neziskových organizací V. Hyánekzk 2/2/08 5-
FSS:SAN202Antropologie migrace C. Szalózk 1/16 4-
FSS:SOC197Sociologie bydlení v mikroperspektivě L. Rabušiczk 1/1/06 3-
FSS:SPR204Politika sociálních služeb K. Kubalčíkovázk 1/1/05 4-
FSS:SPR208Sociální zabezpečení K. Kubalčíkovázk 1/1/04 2-
FSS:SPR228Drug Interventions K. Kubalčíkováz 1/1/05 4-
FSS:VPL152Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání T. Sirovátkazk 2/15 5-
39 kreditů