FSS VSPLZ72 Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Úvodní informace / Pokyny

Plán na dostudování zahrnuje celkem 100 kreditů: 3 kredity za minimální jazykovou dovednost a tělesnou výchovu 11 kreditů za předměty k bakalářské práci 41 kreditů za povinné předměty maximálně 10 kreditů za volitelné předměty nejméně 35 kreditů za povinně-volitelné předměty.

Jazyky (2 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV (1 kr.)

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce

Pokud studenti zapíší předměty před datem platnosti reakreditace, pak jsou předměty k bakalářské práci oceněny nižšími počty kreditů. Rozdíl k celkovému počtu kreditů doplní povinně volitelnými či volitelnými předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL279 -- 0/0- 6P
FSS:VPL280 -- 0/0- 4P
FSS:VPL281 -- 0/0- 5P
0 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL102 -- 0/0- 2Z
FSS:VPL108 -- 0/0- 1Z
FSS:VPL118 -- 0/0- 2-
FSS:VPL124 -- 0/0- 4-
FSS:VPL132 -- 0/0- 1-
FSS:VPL149 -- 0/0- 3P
FSS:VPL150 -- 0/0- 3P
FSS:VPL151 -- 0/0- 4-
0 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nejméně 35 kreditů. Studenti volí v každém z bloků 1 až 3 alespoň jeden předmět.

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BKV_VEF1Veřejné finance 1 R. Jahodazk 26/0/0 tutoriál 12 hodin.8 4-
FSS:SPR119 -- 0/0- 3-
FSS:POL259Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy S. Balíkzk 1/1/05 4-
FSS:SPR104 -- 0/0- 1-
FSS:SPR219 -- 0/0- 2-
FSS:VPL157 -- 0/0- 3-
13 kreditů

Blok 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR105 -- 0/0- 2P
FSS:SPR117 -- 0/0- 5P
FSS:SPR217 -- 0/0- 6P
FSS:VPL155 -- 0/0- 5P
FSS:VPL156 -- 0/0- 4P
FSS:VPL160 -- 0/0- 4P
FSS:VPL161 -- 0/0- 4P
0 kreditů

Blok 3

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_ERNOEkonomika a řízení nestátních neziskových organizací V. Hyánekzk 2/2/08 5-
FSS:SAN202Antropologie migrace C. Szalózk 1/16 4-
FSS:SOC197Sociologie bydlení v mikroperspektivě L. Rabušiczk 1/1/06 3-
FSS:SPR204 -- 0/0- 4-
FSS:SPR208 -- 0/0- 2-
FSS:SPR228 -- 0/0- 4-
FSS:VPL152 -- 0/0- 5-
20 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, do 10 kreditů.